12_331
                   (16.781)
                   Anna Cornelia II
                   LAMBRECHTS
                   geb.Berendr. ca.1805 ?        
                   ovl.Zvl. 31-10-1859
___________________________________________________________
    Philppus (illeg.)
    geb.8-1-1821 (geen Zvl.) 
    ovl.Zvl. 19-10-1859 (als Philip.Averens)

    Anna Isabella (illeg.)    = 8.797 Ma.Cath.Claessens
    ged.Berendrecht 8-5-1826     42 jr, baker ?
        (wijk 13 nr.1)      Carolus Van Meir
    ovl.Zvl. 20-3-1898        66 jr, arbeider
                   Carolus Van Tilborgh
                   38 jr, arbeider
=====================================================
(13.23)
Gulielmus/ ("Giel")
Egidius Nicolaas      getr.   Anna Cornelia II
 AVERENS         te      LAMBRECHTS
ged.Zvl. 21-4-1803     Beren-   geb.Berendrecht 1805 ?
(Staat in de Recruterings- drecht   ovl.Zvl. 31-10-1859
lijst 1831 als arbeider)
ovl.Zvl. 10-6-1864
___________________________________________________________
    Anna Maria Catharina = 12.954  Joh.Bapt.Van Uffelen
    ged.Zvl.12-9-1828          (14.303)
    ovl.Zvl. 23-5-1867(R.Heide 76)  Maria Cath. Claessen
    
    Petrus Johannes  = 14.538  Petrus Johannes Averens
    ged.Zvl.9-2-1831        (12.610)
    ovl.na 1872(get.14.833)    Theresia Van Meir

                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.4-1-1999)
12.331 - VERVOLGBLAD

    Franciscus          Franciscus Lambrechts
    ged.Zvl.24-6-1833       Joh.Cornelis Dominicus 
    ovl Zvl. 24-12-1841.        


    Henricus      = 14.656  Petrus Joh. Lambrechts
    ged.Zvl. 16-1-1836      Anna Catharina
    ovl.na 1875            Eysackers (= 13.219)
    (Zijn doopakte luidt HENRICUS VAN ALSENOY. 
    Later is daarbij geschreven "nomen istius Henrici est
    AVERENS et non VAN ALSENOY quod attestor
    J.H.Van de Vorst - pastor" (= 12.1056)

    Josephus           Joseph Cebrechts
    ged.Zvl. 17-8-1838        (12.405)
    ovl.Zvl. 6-9-1843       Anna Cornelia Laurijssen

    Philipus           FranciscusVan Wijk ged.Zvl. 8-1-1841  (8.880) 
    ovl.             An. Isabella Lambrechts
                     (halfzus dopeling)

    Johannes Baptist  = 14.726  Joh.Bapt.Bries (12.258)
    ged.Zvl. 8-4-1842       Anna Isabella Van Caem
    ovl.Zvl. 5-10-1878       (12.228 of 12.253)
              
    Anna Cornelia   = 14.766  Joannes Franciscus 
    ged.Zvl. 6-10-1844        Lambrechts
    ovl.na 1868          Anna Cornelia Domin   cus        (15.390 ?)

    Isabella II    = 14.833  Petrus Joannes Verbist
    ged.Zvl. 9-7-1847         (8.236)
    ovl.Stabroek 3-3-1882     Isabella Van de Wouwer
                   (11.793 ?)
              *****
      
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2