12_330           
      

              (13.185)
              (Jo)Anna Catharina III
               WITHAEGHS
              geb.Berendr. 31-3-1794
              ovl. Zvl. 22-10-1836
_______________________________________________________
    
    Jacobus (illeg.)WITHAEGS= 9.674  Jacobus Withaeghs
    ged.Zvl.6-9-1820        (moeders broer)
    ovl.na 15-5-1881       Petronella De Leeuw
               (12.761 ?)
    Anna Isabella WITHAEGS/DEMMERS
           (legit.a.)    = 9.566
    ged.Zvl.27-2-1823            Petrus Joh.Withaegs
    ovl.Zvl. 26-9-1898          (12.742 of 13.202 ?)
              Anna Isabella Van
                    Koekhoven(11.28?)


===================================================              ZIE VERVOLGBLAD
12.330 - VERVOLGBLAD

( 12.635 )         (13.185)
Petrus Johannes            Ma.Anna Catharina
 DEMMERS  Zandvl.     WITHAEGHS
geb.Woensdrecht/H'heide 
       22-12-1795  8-7-      als boven
ovl.Zvl. 11-11-1852    1823    ovl. Zvl. 22-10-1836
    Johannes Josephus Aerts (14.433)
    Petrus Johannes Lambrechts (13.112)
(Staat in de Recruteringslijst 1831 als arbeider, 1m72)
_________________________________________________________
    Josephus           Jacobus Joossen (13.327)
    ged.Zvl.21-4-1825       Ma. Theresia Rommens
    ovl. na 1847          (12.742)
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1847 als arbeider,
    lengte 1m70.)
      

    Maria Catharina  = 9.625  Adrianus Schepers (man
    ged.Zvl.19-9-1827        moeders zus = 13.251)
    ovl.Zvl. 14-3-1877      M  aria Catharina Van de        Moer
                      
    Maria Theresia   = 14.493  Joseph Schuybroeck 
    ged.Zvl.3-12-1832         (zie 13.750)
    ovl.na 1877(get.15.381)    Theresia Van Broekho-
                            ven (= 13.462)
    Josephus
    geb. ca.1830 (niet in Zvl. doopboek)
    ovl.Zvl. 9-8-1833 ("oud 3 jaar" ?)             

    Antonius           Antonius Van Osta
    ged.Zvl. 5-6-1836       Anna Cornelia Verhulst
    ovl.na 1861(get.14.493)

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1