12_269

(12.614)               (13.998)
Gregorius Seraphinus    getr.   Anna Catharina
 VAN LINDEN        te     PIJNEN
ged.Berendr.15-11-1799   Lillo   geb.Berendr.24-1-1803
ovl.Zvl. 26-1-1866          ovl.Zvl. 26-1-1857
(Staat in de Recruterings- 
lijst 1831 als boer,
lm63, geh.met kinderen)
__________________________________________________________
    Joanna Maria I   = 14.588  Joh.Bapt.van Linden
    ged.Zvl.6-9-1825        (vaders vader)
    ovl.Zvl. 1-1-1891       Joanna Maria De Nijs

    Josephus Gulielmus = 14.489  Gulielmus Verhulst
    ged.Zvl.16-1-1827         (14,162)
    ovl. na 1870(get.14.704)     Isabella Janssens

    Johannes Franciscus      = 14.704 Petrus Franciscus Van
    ged.Zvl.15-4-1828         Linden(vad'halfbroer)
    ovl.Zvl. 16-1-1899      Elisabeth Van Gorp

    Isabella      = 14.473  Matheus Pijnen
    ged.Zvl.17-10-1829      Joanna Maria VanLinden
    ovl.na 1861(get.14.588)       (vad'halfzus = 15.31)

    Martina            Joh.Bapt.Van Linden
    ged.Zvl. 4-4-1831         (als boven)
    ovl.Zvl. 5-4-1831       Joanna Maria De Nijs
                   (als boven)

    Maria Julia          Jac.Van Linden
    ged.Zvl. 6-5-1832         (vaders halfbroer)
    ovl.Zvl. 26-9-1833      An.Isabella Pijnen

              ZIE VERVOLGBLAD

12.269 - VERVOLGBLAD

    Johannes Benedictus      = 14.757 Benedictus Pijnen
    ged.Zvl. 2-7-1833       An.Catharina Guadena
    ovl.na 1867


In 1847 verbouwde het gezin MEEKRAP
en wel een oppervlakte van
    95 are  60 centiare
op een perceel gelegen A 53 Noordland Zandvliet


(vlg.R.Havermans 1967
    in Polderheem 2e kw. 1994)

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2