12_238

(11.315)
Petrus II VAN CAEM           N.N.
geb.Ekeren ca.1750
ovl.Zvl.10-7-1777(614)
In de Lijst Wachtbare Mannen van 1769 wordt deze man NIET vermeld.
___________________________________________________________
    Gaspar
    geb.
    ovl.Zvl.4-9-1774(613)
In de Omganck van 1772 wordt het gezin WEL genoemd.
====================================================
               (11.153)
Petrus II          Ma.Cornelia 
      VAN CAEM    Berendr.     VAN     HERTSEN
geb.Ekeren ca.1750     5-5-   ged.Zvl.19-11-1750(303)
   2e huw,?       1776    ovl.Zvl.13-10-1781(616)
ovl.Zvl.10-7-1777(614)   =================================================
Gulielmus I              Ma.Cornelia 
     SCHUERWEGHS    Zandvl.      VAN   HERTSEN
geb.Berendr.1751       28-9-        2e huw.
ovl.Zvl.26-2-1812      1777   ovl.Zvl.13-10-1781(616)
       (808)
    Jacobus Schuerwegh
    Franciscus Van Loy (stiefvader bruid = 13.325)
___________________________________________________________

    Johannes Jacobus  = 13.349
    ged.Zvl.20-6-1778(354)    Jacob Schuerwegh (a.b.)
    ovl.Zvl.22-1-1824       Anna Maria Heynen
               (moeders moeder)

              ZIE VERVOLGBLAD


12.238 VERVOLGBLAD
    Johannes Franciscus = 14.323
    ged.Zvl.20-1-1780(361)    Franciscus Van Loy(ab.)
    ovl.Zvl. 15-12-1832        Anna Cath.Van Duynen;
               Berendrecht
In 1780 woonde het gezin in de Zandvlietsestraat te Zandvliet.
====================================================
               (11.910)
Gulielmus I SCHUERWEGHS   Zandvl.  Isabella III DENISSE
    2e huw.        29-1-   geb.Berendr.1758/60
ovl.Zvl.26-2-1812      1782    ovl.Zvl.17-1-1794(624)
       (812)
    Joh.Baptist Denisse (broer bruid)
    Franciscus Van Loy (als boven)
___________________________________________________________
    Joannes Cornelis       Joannes De Hert;Berendr.
    ged.Zvl.23-9-1784(382)     (11.476)
    ovl.Zvl.25-10-1784(651)    Maria Catharina Janssen

    Maria Anna     = 12.197
    ged.Zvl.29-7-1786(392)    Johannes De Hert (a.b.)
    ovl.Zvl. 4-7-1873       Ma.Cath.Janssen (a.b.)

    Adriana            Joh.Franciscus Hendrikx
    ged.Zvl.18-6-1788(402)     (12.584)
    ovl.Zvl.27-11-1788(654)    Ma.Catharina Chevalier    (11.782)

    Martina      = 17.231  Joh.Bapt.Denisse;Brendr.
    ged.Zvl.21-2-1790(411)     (moeders broer)
    ovl.Stabroek 9-11-1832    Martina Cheval ier 12.584

In de Volks- en Bedrijfstelling 5-8-1794  (*) staat het gezin
onder no.169 als 1 man met 2 kinderen en 1 boot.
=====================================================
(orig.21-10-1999)           ZIE VERVOLGBLAD 2


12.238 - VERVOLGBLAD 2

 (11.531)               (11.531)
Wilhelmus I         Anna Catharina VAN     SCHUURWEGS   GOOL
    3e huw.       1796/   ged.Zundert 28-11-1769
ovl.Zvl.26-2-1812       97   ovl.Zvl. 2-2-1853
werkman          vrouw aangekomen 1795
__________________________________________________________   

In de Volkstelling van jan.1796  (*) wordt dit echtpaar vermeld onder no.702 met de 13-jarige Francis (m.z.16 jaar) en nog 1 kind onder 12 jaar (Martina).

    Petrus Johannes        Jacob Schuerwegh
    ged.Zvl. 27-3-1797(454)      (als boven)
    ovl.Zvl. 14-6-1821      Joanna Cornelia Janse 

In de Volkstelling van 1799  (*) worden deze ouders vermeld onder no.638 met 1 kind onder 12 jaar.
Zij wonen Noordhoek no.4, d.i. hetzelfde adres als de
timmerman Lambrechts-Thijs (= 13.445)

    Anna Cornelia = 9.554    Cornelis Van Gool
    ged.Zvl.29-10-1799         (moeders broer)
    ovl.Zvl. 20-12-1881        An. Cornelia Schuerweg

    Anna Catharina        
    geb.11-2-1802(Sectie 12 nr.4) aangifte B.Stand door
     An.Isab.Bril, 20 jr (12.635) en 
     Gertrudis Taymans , 58 jr (12.407)
    ged.Zvl.11-2-1802       Jacobus Schuurweg
    ovl.Zvl.9-9-1808       Anna Cath.van de Berg(orig.27-9-1995)           ZIE VERVOLGBLAD 3


12.238 - VERVOLGBLAD 3
    
    Joanna Maria
    geb.1807 (niet in Zandvl.doopboek)
    ovl.Zvl.25-11-1814 ("7 jaar")
    
    

    Voor bovengenoemde telllingen zie
      SA Antwerpen - Reeks HN              nos.128/130.
        SA Antwerpen - Reeks HN nos. 128/130. 
 (orig.27-9-1995)
      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3