12_229

(11.113)               (10.401)
Gulielmus RUB(B)ENS    Zandvl.  Cornelia SNACKEN
ged.Zvl. 8-1-1733(278)   5-6-    geb.Huybergn. 11-4-1740
ovl.Zvl. 25-1-1802     1764    ovl. na 1799
      (803)
       Henrucus Snacken (broer bruid = 10.326)
       Johan.Franciscus Luycken (stiefvader br.gom)
kleermaker
___________________________________________________________
    Susanna Catharina       Henricus Snacken (a.b.)
    ged.Zvl.28-4-1765(328)    Susanna Krekels loco
    ovl.               Cath. Adriaensens
                   (vaders halfzus)

    Johannes Jacobus       Cornelis Van de Wijn ged.Zvl. 2-2-1767(331)  gaert (koster 12.791)
    ovl.Zvl. 10-5-1767(643)      loco Jacob Rubens
                   (vaders broer)
              Petronella Snacken
                   (moeders zus)

    Anna Maria          Corn.v.d.Wijngaert (a.b.)
    ged.Zvl. 2-2-1767(331)      loco Henr.Rubbens
    ovl.Zvl. 4-7-1768(643)      (vaders broer)
              Eva Schepers (vrouw
                   moeders broer 10.326)

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de vader vermeld als
    wonend BINNEN het Fort.

    Ludovicus Josephus      Walter Joseph. Gregoir
    ged.Zvl. 26-1-1770(336)    Joa.Catharina Michielse
    ovl.Zvl. 6-3-1771(644       (12.125)

(orig.14-2-1998)             ZIE VERVOLGBLAD


12.229 - VERVOLGBLAD
    
    Anna Isabella         Joh.Franciscus Luyckx
    ged.Zvl. 23-12-1770(338)     (als boven)
    ovl.             Eva Schepers (als boven)

    Johannes           Adrianus Van de Elsac   ged.Zvl. 11-4-1772    ker (12.719)
    ovl.Zvl. 22-6-1772(644)    Joanna Van Lommen
                   (10.126
1772 : Het gezin wordt ook genoemd bij de "Omganck binnen de                                         Fortificatie"
    Johannes Baptist       Joh.Bapt.Luyckx (vaders
    ged.Zvl. 2-4-1773(344)      halfbroer : 12.367)
    ovl.Zvl. 11-6-1773(645)    Anna Catharina Meerts
                   (11.47)

    Joanna Maria         Johannes Jansen per   Corn.
    ged.Zvl.2-7-1774(247)       v.d.Wijngaert (12.791
    ovl.Zvl.8-1-1775(646)       als boven)
              Anna Cath.Meeremans   
                   (11.916)
    
    Maria Catharina        Joh.Baptist Snacken
    ged.Zvl.5-3-1777(352)       (moeders broer)
    ovl. na 1799         Barbara Smits (vroed  vrouw
                   = 11.647) loco 
                   Maria Rubbens)

    Johannes           Gerardus Verbiest loco
    ged.Zvl.16-4-1778(353)     Joh.Rubbens
    ovl.Zvl.6-4-1779(647)       Agnes Snacken(dochter 
                   moeders broer=10.326
      ZIE VERVOLGBLAD 2
(orig.27-10-1997)
12.229 - VERVOLGBLAD 2

    Petrus Johannes        Petrus Luyckx
    ged.Zvl.15-5-1780(363)    Jo.Catharina Michielse
    ovl.Zvl.29-5-1780(648)      (12.125)

In 1780 woonde het gezin op de Markt.

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 wordt het gezin vermeld onder no.132 als 1 man en 2 vrouwen, dat wil in dit verband zeggen 
2 vrouwspersonen boven 12 jaar, dus moeder en dochter !

Bij de Volkstelling van 1796wordt het gezin vermeld onder no.699:
d.i. de ouders met de 18-jarige Marie.

-Bij de Volkstelling van mei 1799 vinden we hen onder no.459 : nog
steeds dezelfde 3 personen maar nu bovendien met inkwartiering van
1 man.  Ze woonden Fort no.86.    Voor bovenvermelde tellingen zie :
    SA Antwerpen - Reeks HN
      nos.128/132.


      *****
    

(orig.10-2-1994)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2