12_223

(10.429)
Egidius VAN DER STEE         Catharina DE KEMPENAER
ged.Zvl. 30-10-1749(301)       geb. 1757
ovl. na 1796               ovl. na 1796

pachter
(zie 'Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c.' pag.22)
___________________________________________________________

    Petrus JOhannes
    geb,Berendrecht 1781
    ovl. na 1796

    Johannes Baptist
    geb.Berendrecht 1783
    ovl. na 1796

    Jacobus
    geb.Berendrecht 1784
    ovl. na 1796


De ouders met hun 3 hierboven genoemde kinderen staan in de Berendrechtse Volkstelling van 1796. Er was ook nog 1 kind beneden 12 jaar.

                   *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1