12_219

(13.30)          (12.590)
Joannes Baptist I AERTSEN      Joanna Cath. STRUYTS
ged.Lillo 15-11-1795    Zandvl.  geb.Berendrecht 9-2-'95
ovl.Zvl. 24-10-1858(wijk C 197) 25-11-  ovl.Zvl. 26-11-1851
aangifte : Jos, 25 jr, zoon,     1824
landbouwer (14.654) en Zach.
Tiest, 63 jr, veldwachter (13.737)

(Staat in de Recruterings- 
lijst 1831 als boer, lm79,
geh.met kinderen
    Adrianus Struyts (vader bruid)
    Johannes Cornelis Aerts
    (Dit echtpaar trouwde op dezelfde dag als 12.218)
__________________________________________________________
    Isabella      = 9.673  Antonius Aertsen
    ged.Zvl.24-8-1825         (vaders vader)
    ovl. na1848          Martha Van Meir
               (moeders moeder)

    Johannes Cornelis       Johan. Cornelis Struyts
    ged.Zvl.16-1-1827       (moeders broer=13.461)
    ovl.Zvl.17-6-1850       Anna Catharina Leemans
        ongehuwd          (13.30)
    
    Johannes Franciscus        Joh.Franciscus Aertse
    ged.Zvl.11-6-1828          (vaders broer)
    ovl.Zvl. 30-8-1855      Ma.Anna Josepha Struyts
            onghuwd        (moeders zus)


              ZIE VERVOLGBLAD

(orig.30-5-1995)


12.219 - VERVOLGBLAD
                    
    Anna Cornelia   = 14.466  Jacob Straets(=Struyts 
    ged.Zvl. 24-2-1830       moeders broer= 13.746) ovl.na 1855 Anna Cornelia Aertsen
               (vaders zus)

    
    Antonius      = 17.140  P.Fr.Snacken ,57 jr                ged.Zvl. 2-5-1832  (11.140)
    ovl.Zvl. 1870 (n.t.v.)    Jacob.Aertsen, 40 jr      (landbouwer;vaders
                broer = 13.219)
              Anna Isabella Straets
               (als boven)

    Josephus Jacobus  = 14.654  Joh. Cornelis Aertsen
    ged.Zvl.28-11-1833         (moeders broer  =
    ovl.Zvl. 2-7-1861        (13.461 als boven)
              Anna Cornelia Struyts

    Jacobus            Joh.Jacobus v.d.Stee
    ged.Zvl. 27-12-1835        (12.770)
    ovl.Zvl. 16-9-1857      Ma.Catharina Eysackers
                   (vrouw vaders broer =   13.219)
    Petrus Antonius        Petrus Antonius Aertsens
    ged.Zvl. 23-12-1837        (vaders vader)
    ovl.Zvl. 6-5-1850       Isabella Aertsens
                   (zus dopeling)


      *****(orig.22-10-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2