12_206
                   (zie ook 12.878)
Johannes Franciscus          Ma.Anna Catharina
    VAN DE BOSCH    getr.     CALLUY
geb.Stabroek ca.1778    te     geb.Ekeren 1783
ovl.Zvl.28-8-1850         Stabroek   ovl.Zvl 1-12-1838
              of Berendrecht
______________________________________________________

    Servatius I          =13.880
    geb. Staboek 1811
    ovl. Zvl. 13-6-1886
    (Staat in de Zandvlietse
    Recruteringslijst 1831 :
    in actieve dienst.)

    Joanna Catharina
    geb.Stabroek 1813
    ovl.Zvl.11-7-1839
      ongehuwd

    Petrus Franciscus =14.545
    ged.Zvl. 15-11-1820        Petr.Johannes Dillien
    (Staat in de Zandvlietse   Joanna Catharina Carpentier
    Recruteringslijst 1839      (13.541 of 13.255)
    als dienstplichtig
    ovl.na 1875(get.15.63)

    Josephus           Petrus Johannes Weyten
    ged.Zvl. 15-3-1823        (13.184 = 12.228)
    ovl.Zvl. 19-9-1844      Isabella Van Caem
                     (13.100 = 12.228)


              *****   
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1