12_196

(13.442)                 (11.301)
Carolus                  Maria Catharina 1
    DIERICKX      Zandvl.    MEYLEMANS
ged.Berendrecht 28-12-1798 28-2-   ged.Zvl. 24-7-1790(413)
ovl.Zvl. 16-6-1858     1828    ovl.Zvl. 4-9-1863
(Staat in de Recruteringslijst
1831 als arbeider, 1m79)
      Joannes Cornelis Boey (man zus br.gom=14.321)
      Lambertus Meylenans (broer bruid = 10.1133)
___________________________________________________________

    Jacobus II (illeg.)      = 13.869
    ged.Zvl. 29-10-1816        Jacobus Meylemans
    ovl.Zvl. 15-7-1873      (moeders broer)
    (Staat in de Recruterings-  Anna Cathariina Engels
    lijst 1838 als dienstplichtig)   (8.238)

    Martina (illeg.)       geen doopgetuigen
    geb/ovl.Zvl. 5-2-1821       vermeld

    Martina (illeg.)  = 12.964
    ged.Zvl. 16-12-1822        Lambertus Meylemans
    ovl. na 1852         als boven
                   Martina Verbraeken
                     (12.626)
    
Volgens de Zandvlietse lijst der Bestedelingen waren in dit gezin opgenomen :
in 1844 Joh.Baptist De Boey (12.201) tegen frs. 40 per jaar
in 1847   Anna Cornelia Luyck (14.549) tegen frs. 84 per jaar.


              *****
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1