12_171

(8.272)                (12.17)
Jacobus DE SWERT/SWART   Zandvl.  Judoca Carolina BOSSIJNS
geb.Stabroek 1793     20-8-   ged.Zvl. 8-11-1780(365)
ovl.Zvl. 18-1-1821     1816    ovl.Zvl. 3-8-1860
      Cornelis Bossijns (broer bruid = 13.133)
      Lambertus De Swert
___________________________________________________________

    Martinus Josephus = 14.458
    ged.Zvl. 15-8-1817      Lambertus De Swert (a.b.)
    ovl. na 1864         Judoca Van Geenhoven
    (Staat in de Recruteringslijst   (moeders moeder)
    1839 vermeld als vrijgesteld)

De ouders woonden in 1817 te Berendrecht.
===================================================== (13.143)  (12.17)
Henricus VAN STEEN     Zandvl.  Judoca Caroline BOSSIJNS
ged.Lillo 29-1-1788    2-1-           2e huw.
ovl.Zvl. 14-3-1869     1823    ovl.Zvl. 3-8-1860
                     Sectie C nr. 58
                   ovl.aaangifte door Martinus,   42 jr, huisschilder (zoon =
                   14.458) en P.J.Luyckx, 44 jr,
                   timmerman (13.928)
      Joh.Bapt.Bossijns (broer bruid = 13.229)
      Jacobus Van Steen (broer br.gom ?)
Hij staat in de Zandvlietse Recruterings-
lijst van 1831 als inwoner. 1m63, 
geh.met kinderen. *)
bakker/winkelier met pelmolen
___________________________________________________________

    *) In Zandvliet geen kinderdopen gevonden.
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1