12_165

(12.158)                  (Petr.Johannes X
                     Maria GROFFEN)

Petrus Johannes I     Woensdr.  Anna Cornelia 
    KUYLEN       3-7-        VANHOOYDONK
ged.Woensdr. 3-3-1798   1833      ged.Woensdr. 12-6-1811
ovl Woensd. 4-5-1850           ovl Woensdr. 31-7-1867

___________________________________________________________

      3 doodgeboren kinderen;
      3 zoons en 1 dochter
    in 1858 waren slechts 2 zoons volwassen.
    
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1