12_161

(12.162)                 (12.158)
Petrus MELSEN             Anna Cornelia KUYLEN
ged.Zuidgeest 11-12-1793       ged.Woensdr. 1-12-1792
ovl. Zvl. 6-3-1875          ovl.Nw.Vossemeer 13-7-1829
(Op 10-9-1813 is hij voor militaire dienst afgekeurd 
"wegens ingeworteld en ongeneesbaar hoofdzeer";
knecht, lang 1m63.)
(vlg.begraf.akte is hij geboren 16-2-1793)
___________________________________________________________

      3 kinderen gedoopt te Woensdrecht, waarvan
      in 1858 twee te Antwerpen woonden en
            een in Nw.Vossemeer.

=====================================================
                   (Johannes X
                   Joanna LODIERS)

Petrus MELSEN       Nieuw   Maria Elisabeth
    2e huw.            Vosse- ELSEVIER
ged.Zuidgeest 11-12-1793  meer    geb.
(vlg. zijn ovl.akte is hij geboren  26-9- ovl. na 1846
       16-2-1793)  1845    
ovl.Zvl. 6-3-1875
___________________________________________________________

    Johannes Adrianus = 14.884
    ged.Berendrecht 27-7-1846
    ovl.Aalst 23-2-1926

    Franciscus
    geb.
    ovl. na 1877(get.14.884)

              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1