12_142

(11.101)                 (11.385)
Ambrosius BAUDUIN     Zandvl.  Francisca VOORMAAT
ged.Zvl. 1-12-1726(264)  4-11-   ged.Zvl. 1-3-1730(271)
ovl.Zvl. 7-9-1752(607)   1749    ovl. na 1771
              (797)
      Antonius Van Hertsen (stiefvader bruid)
      Cornelius Charton (stiefvader br.gom)
__________________________________________________________
    Petrus Josephus        Anton.Van Hertsen (a.b.)
    ged.Zvl. 10-10-1751(305)   Susanna Lassero
    ovl.Zvl. 7-6-1752(637)      (vaders moeder)
====================================================
Laurentius VAN GRIMBERGEN Zandvl.   Francisca V OORMAAT
geb. 1721/1729       15-8-       2e huw.
ovl. 1761/1768       1761   ovl. na 1771
              (802)
      Antonius Van Hertsen (als boven)
      Sebastianus Huybrechts (man zus bruid = 11.378)
====================================================
Jacobus LUNCKE       Zandvl.  Francisca VOORMAAT
geb.Berendrecht ca. 1730  12-4-        3e huw.
ovl. na 1771             1768 ovl.na 1771
              (804)
      Joh.Bapt.Van Hertsen (halfbroer bruid = 12.271)
      Sebastianus Huybrechts (als boven)
____________________________________________________________
1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt Jacob Luncke vermeld als
wonend binnen het Fort. Hij krijgt borgbrief naar Ossendrecht op
3-8-1771 en vestigt zich aldaar op 9-8-1771. Francisca Voormaat krijgt
de borgbrief op 26-7-1771 en gaat daar wonen per 7-8-1771.

              *****
    
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1