12_125

(11.47)          (12.455)
Jacobus                Joh.Catharina
    DANIS       Zandvl.     MICHIELSEN
ged.Zvl.11-3-1735(281)   2-5-    ged.Zvl.9-12-1750(303)
ovl.Zvl.31-5-1772(612)   1769    ovl.Zvl.10-4-1803
(begr.in de kerk)     (804)   ('particuliere')
    Henricus Snacken (10.326)
    Cornelis Michielsens (vader bruid)
brouwer
__________________________________________________________
In de Lijst Wachtbare Mannen van 1769  (SA Antwerpen - 
Reeks HN nr.1311)  staat de man vermeld als wonend binnen het Fort.

    Petrus I           Corn.Michielses (als bov)
    ged.Zvl.8-4-1770(337)       Anna Catharina Meerts
    priester gewijd 25-5-1795     (vaders moeder)
    pastoor te Oorderen sinds 1801  
    ovl.Oorderen 24-7-1851 (waar hij 50 jaar pastoor was).

    Joannes      = 13.230
    ged.Zvl.20-11-1771(341)    Joannes Danis(vaders ovl.Zvl. 16-4-1855  broer)
              Jacoba v.Riel        
                   (moeders moeder)

In 1772 bij de Omgang binnen de Fortificatie  (SA Antwerpen  - 
Reeks HN nr. 132) staat dit gezin als boven met 5 koeien, 4 runderen en 54 schapen.

    Thomas V (posthumus = 15.207   Joh.Jacobus Meerts    ged.Zvl. 19-12-1772(342)  (broer vad'moeder?)
    (was in 1796 inwonende knecht Maria Elisab.Michielse
    bij zijn moeders broer =  14.312) (moeders zus =          13.358)
    ovl.Zvl. 23-3-1870
              ZIE VERVOLGBLAD
12.125  VERVOLGBLAD

(11.429)               (12.455)
Jacobus V JACOBS     Zandvl.  Joh.Cath.MICHIELSEN
ged.Zvl.6-6-1743(293)   4-5-             2e huw.
ovl.Zvl.26-5-1785     1774    ovl.Zvl.10-4-1803
      (806)           ('particuliere')
    Adrianus De Nijs (11.280)   
    Cornelis Michielsens (als boven)
brouwer
__________________________________________________________

    Johannes Baptist       Cornelis Michielse (a.b.)
    ged.Zvl.20-1-1775(348)    Isabella Jacobs (zus
    ovl.Zvl.9-9-1796(627)       vaders vader = 11.1021)

    Wilhelmus           R.Dom. Joh.Bapt.Jacobs
    ged.Zvl.23-2-1776(350)      (vaders broer) per
    ovl.               Corn.v.d. Wijngaert
                   (koster)
              Anna Cornelia Bogaerts
                   (11.283)

    Isabella      = 13.126
    ged.Zvl.13-10-1777(353)    Joh.Bapt.Michielse
    ovl.Zvl.22-10-1833        (moeders broer =   14.312)
              Jo.Catharina Van de   Bogaert
                   (vaders halfzus)
                   
              ZIE VERVOLGBLAD  

12.125  VERVOLGBLAD 2

    Cornelius           Joh .Bapt.Bril; Lillo(man   ged.Zvl.16-8-1779(358) moeders zus = 13.358)
    ovl. na 1796         Ma.Elis.v.d.Bogaer(va  ders halfzus = 11.543)

    Petronella I   = 13.464
    ged.Zvl.28-4-1781(367)    Antonius v.d.Bogaert(va ovl. na 1796  ders halfbroer 11.410)
              Ma.An.Theresia Van de
                   Elsacker (12.620 ?)

    Petrus Josephus        Bernaert v.d.Bogaert ;
                   Lillo (vaders halfbroer
    ged.Zvl.25-10-1783(378)      = 11.429)
    ovl. na 1796         Helena Michielse
                   (moeders zus =   13.306)

    Jacobus            Jacobus Michielse
    ged.Zvl.3-1-1785(387)       (moeders broer12.470)
    ovl.             Ma.Elis. v.d. Bogaert
                   (als boven)

Bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) wordt het gezin onder no.106 vermeld als 2 mannen, 2 vrouwen (allen boven 12 jaar), en 2 kinderen (onder 12 jaar).
In de Volkstelling van jan.1796  (*) wordt onder no.360 de moede vermeld met haar kinderen Jan (Danis), Joh.Baptist, Cornelis en Josephus (Jacobs).
In de Volkstelling van 1799 (*) wordt het gezin niet meer vermeld.

    Voor bovenstaande tellingen zie
    SA Antwerpen - Reeks HN nos.128/130.

      ZIE VERVOLGBLAD 3


12.125 - VERVOLGBLAD 3 


jaar ; 1779 Protteste van appellatie dr Sieur Jacobs en echtgen 
J.Cath.Michielsens (de ouders van dit gezin) aen Davd Charton,
president schepene (11,108) en Joes.Danis (10.07) uit Svl.
    (SA Antwerpen; Nots.Smout; dossier 3061; nr.30)
                   

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2