12_120

(16.803)
Adam DE MOOR             Anna STIJNS/STIJNEN
geb.Putte 22-11-1714         geb.Berendrecht ca. 1715
begr.Ossendr. 28-12-1756       ovl. 1757/1779
=====================================================
Dympnus I VAN GORP     Ossendr.  Anna STIJNS
geb.Essen 1723       9-4-1757    2e huw.
ovl.Berendrecht 1-8-1803  Woensdr.  ovl. 1757/1779
              24-4-1757
=====================================================
                   (11.938)
Dympnus I VAN GORP     1757/1779 Catharina WOUTERS
    2e huw..           geb. 1723/1759
ovl.Berendrecht 1-8-1803       ovl. 1769/1779
=====================================================
                   (10.60)
Adrianus TIMMERMANS    1769/1779 Anna Catharina V.D.POEL
geb. ca. 1745 ?            ged.Zvl. 2-2-1749(300)
ovl. 1769/1779            ovl.Berendrecht 15-3-1781
=====================================================
Dympnus I VAN GORP     Zandvl.  Anna Cath. VANDE POEL
    3e huw.      4-5-         2e huw.
ovl.Berendrecht 1-8-1803  1779    ovl.Berendrecht 15-3-1781
    sectie 7 nr.10   (809)
      Anton Schellekens (halfbroer bruid = 12.148)
      Arnoldus Hennen (11.676)
=====================================================


                   ZIE VERVOLGBLAD


12.120 - VERVOLGBLAD

Dympnus I VAN GORP     Berendrecht  Ma.Cath. VAN TILBORG
    4e huw.      16-8-   ged.Berendrecht 27-7-1755
ovl.Berendrecht 1-8-1803  1781    ovl.Berendrecht 6-3-1821
   sectie 7 nr.10         
      Joh.Franciscus Adriaensen
      Johannes Grielen, Berendrecht
____________________________________________________________

    Petrus Johannes  = 16.723  Johannes Ooms
    ged.Berendrecht 8-8-1782   An.Willemsen Mees; Lillo
    ovl.Berendrecht 4-2-1830

    Joanna Catharina  = 13.81  Wilhelmus Van Gorp, Lillo
    ged.Berendrecht 7-11-1783   Joanna Catharina Bries, 
    ovl.Berendrecht 11-12-1863    Berendrecht

    Anna Catharina        Nicolaas Gudderie (13.502)
    ged.Berendrecht 30-5-1785   An Cath.Verhulst;Berendr.
    ovl.

    Martina      = 14.479  Jacob Reael
    ged.Berendrecht 7-5-1788   Martina Stoffels
    ovl.Berendrecht 16-10-1854

    Rosalia      = 16.710  Petrus van Dunnigem
    ged.Berendrecht 1-4-1791   Rosalia Wuyts
    ovl.na 1818 

    Jacobus            Jacob De Bie;Lillo/Kruisw.
    ged.Berendrecht 19-5-1793   J.Cath.Adriaensen;B'drecht
    ovl.

              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2