12_1091

Mester CORNELIS PETERSSONE
geb.
ovl. na 1475

pastoor te Zandvliet

___________________________________________________________

Zijn naam is bekend uit een akte waarin hij zijn rechten op de tienden
te Zandvliet overdraagt aan

    Symon Cornelis PIERMANS SONE
    afkomstig uit Roosendaal

tegen een vergoeding va n 24 Brabantse Ponden, voor een periode van
3 jaar, t.w. van St.Jan (24-6-) 1475 tot dezelfde dag in 1478.

De akte is opgesteld door de 
Antwerpse schepenen
    Hendrik Van den Werve en
    Hendrik van der Moelen
met als getuigen :
    Cornelis Piermans de jonge 
      (broer van Symon, wonend te Roosendaal)
    Claus Mathijssone, uit Wouw
    Joannes Van Dijck Cornelissone, koster te Zandvliet
    Adriaen Janssone , eveneens inwoner van Zandvliet)


(uit Polderheem 3e kwartaal 1995, pag.41)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1