12_1063

(12.1052 )
Johannes Baptist BESSELEERS
geb. Schoten 11-6-1796
ovl.Zvl. 30-3-1841

pastoor te Zandvliet van 1824 tot 1841
____________________________________________________

Hij was de opvolger van zijn oom Christiaan Besseleers (12.1037).

27-5-1820 priester gewijd te Mechelen
30-9-1820 assistent te Zandvliet
27-4-1824 deservitor te Zandvliet
22-6-1824 pastoor te Zandvliet

In de Zandvlietse Recruteringslijstt Garde Civique van 11-5-1831
wordt hij als inwoner van Zandvliet vermeld :
ongehuwd, 1m70, priester.

Tijdens zijn pastoraatwerd in 1828 de oude kerktoren grondig hersteld.
In 1831 werd  hij ook benoemd tot commissielid ter voorkoming van de "cholera morbis".
Het Koninkrijk Belgie was toen pas gesticht. 
(Gh.Van Royen)

Eind 1840 doet hij zijn laatste inschrijvingen in de parochieregisters.

Na hem kwam pastoor Offeciers (12.1055).


              *****
(orig. 07-08-1996)


?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1