12_1061


Josephus Franciscus MOORS
geb.Deurne 14-11-1895
ovl. Zwijndrecht (Beveren-Waas) 2-7-1978
begr. Zandvliet 4-7-1978


pastoor te Zandvliet

___________________________________________________________

Hij was de opvolger van pastoor Van de Keybus (12.1060).

Op 2-1-1921 werd hij te Mechelen gewijd.
Leraar St.Pieterscollege te Jette van 11-1-1921 tot sept.1926. 
Leraar St.Jan Berchmanscollege te Antwerpen  van sept.1926 tot augustus 1940.

In september 1940 werd hij pastoor te Zandvliet wat hij bleef tot 
14 november 1971

17-11-1971 werd hij opgevolgd door pastoor Donckers (12.1062).

Als rustend priester verbleef Pastoor Moors te Ronse en te Zwijndrecht en overleed in de St.Annakliniek te Beveren-Waas op 2 juli 1978. 
Hij werd de 4 d.a.v. in Zandvliet begraven.

              *****

(orig.19-2-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1