12_1058


Ludovicus Johannes ("Louis") STEENACKERS
geb.Kasterlee 6-5-1852
ovl. Borgerhout 1-4-1913


pastoor te Zandvliet

___________________________________________________________

Hij was de opvolger van pastoor Outendirck (12.1057).

Hij werd te Mechelen gewijd op 22-12-1877 en per 29 1-1878 werd hij benoemd tot onderpastoor te Hoboken.

Op 24-6-1893 werd hij tot pastoor te Zandvliet benoemd. 
Zijn eerste huwelijksakte schrijft hij in op 7-9-1893; de eerste doopakte op 28-6-1893 en de eerste begrafenis doet hij op 22-7-1893.

Zijn laatste inschrijving doet hij op 8 mei 1897 en wel in het 
trouwboek.

Hij werd aangesteld als pastoor te Borgerhout (St.Jan Evangelista) 
per 19-6-1897.

In datzelfde jaar wordt hij opgevolgd door pastoor Roofthooft (12.1059).


              *****
(orig.11-10-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1