12_1057

Henricus Cyprianus OUTENDIRCK
ged.Antwerpen 26-9-1824.
ovl..Zvl. 9-3-1893

pastoor te Zandvliet

___________________________________________________________
Zijn ouders waren Joh.Thomas Outendirck en 
         Anna Cornelia Stockeyr.

Hij was de opvolger van pastoor Van de Vorst (12.1056).

Gewijd 18-12-1847; per 13-3-1869 werd hij pastoor te Zandvliet.
(Zijn eerste inschrijving vinden we in het doopboek op 23-3-1869).

Hij deed veel voor het R.K. onderwijs; zo heeft hij in september 1875
de Eerste Steen gelegd v oor de later zo bekende school en klooster
van de zusters aan de Noordlandstraat.

Zijn laatste inschrijvingen doet hij op 1 feb.1893 in het 
trouwregister en op 12-2-1893 in het doopboek.

Kort daarop (16-2-1893) vinden we een eerste inschrijving in het doopboek door Vicaris Carolus Wouters (15.800)

In datzelfde jaar werd hij opgevolgd door pastoor Steenackers 
(12.1058).              *****

Op 4-4-1875 wordt door Maria Outendirck een geldbedrag gefundeerd voor het celebreren van Gezongen HH.Missen voor haar zuster Catharina, haar broer Jacobus en voor haarzelf
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1