12_1039

(12.850)
Benedictus MERTENS          N.N. LAMBERT
geb.Ekereen 1765
ovl.Zvl. 20-10-1800
    ongehuwd

in 1800 zonder beroep, aangekomen in Zandvliet 1-5-1796
__________________________________________________________

In de Volkstelling van jan. 1796 (*)  staat hij vermeld onder no.141:  "Benedictus Mertens, 27 jr, aangekomen 1796."

In de Volkstelling van mei 1799 (*)  staan onder no.337:
    Lambert, femme, 30 ans,    
    Mertens,Benoit, 33 ans, agent (d.i. het Franse woord)
    met 2 kinderen oonder 12 jaar.
Hun adres was Fort no.43.

Het is twijfelachtig of Mertens wel met Lambert getrouwd was :
in de telling van 1799 staat als eerste de vrouw genoemd en als Mertens overlijdt heet hij 'ongehuwd'.

In 1798 ondertekent hij de akten van de Burgerlijke Stand als "Maire"

              *****
      (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.129/130
=====================================================Per 6-9-1804 wonen op bovengenoemd adres (Fort no.43)
    Petrus Johannes De Jongh, 28 jr, officier de sante
en   Maria Catharina Josina De Jongh, 18 jr, soeur.

(Dit staat onder no.736 in he t Aanhangsel van de Volkstelling 1799.)


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1