12_1020


Johannes VAN DER KELEN        Theresia VAN ASSCHE
geb. ca. 1741               geb.Puurs ca. 1725
ovl.Zvl. 10-2-1804          ovl.Zvl. 4-1-1805

schoolmeester;
het gezin is in Zandvliet aangekomen op 15-3-1772
___________________________________________________________

1772 : In deze 'omganck binnen de Fortificatie' 
    staat het echtpaar vermeld.

1794 : In de Volks- en Bedrijfstelling van 7-8-1794 wordt het echtpaar genoemd onder no.37; het gezin bestaat dan uit
    1 man en 2 vrouwen.

jan.1796 : In deze Volkstelling staat het echtpaar vermeld onder      no.396. De man wordt hovenier genoemd.

mei 1799 : In deze telling worden onder no.579 vermeld :
    bovenstaand echtpaar met
    Joanna Van den Eynden, dochter, 46 jaar.
    (zij is in Zandvliet onbekend; zie ook 12.1043)
    met inkwartiering van 1 man.
    Hun adres was Fort no.132.    Zie voor deze tellingen SA Antwerpen -
              Reeks HN nos. 128/132.

    

(orig.22-12-1994)
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1