12.1012

(10.116)
Martinus LUYTS             N.N.
geb. ca.1742
ovl.Zvl.23-2-1800            ovl.voor 1794
    (LUYCKX - ongehuwd ??)

arbeider, aangekomen 1776
_________________________________________________________

    Barbara      = 14.304
    geb.Hoevenen 1766
    ovl.Zvl.28-2-1802

    Joanna Catharina = 14.126
    geb. 1780
    ovl. na 1800

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat onder
no.197 : Marten Luyts : 1 man, (geen vrouw of kinderen).

In de Volkstelling van januari 1796  (*) staat onder no.587
Marten Luyts (54 jr) en Joanna Catharina Luyts (16 jr).

De Volkstelling van mei 1799  (*) vermeldt onder no.685 :
Mart.Luyts, 51 jr, en Joanna Luyts, 18 jr.
Ze wonen op hetzelfde adres als het echtpaar
Denis Aerts - Vergouts (13.316)

    (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nos. 128/130.
(orig.30-3-1998)
      *****
?? 

 


23-10-2005 blad 1