11_98

Jacobus MAES             Catharina VAN WELLEN
geb. ca. 1720 ?            geb. 1723
ovl.Zvl. 3-4-1751(606)        ovl.Zvl.20-1-1795(626)
____________________________________________________________

    Anna
    geb. 1745
    ovl. na 1755

    Joanna Maria
    geb. na 1749
    ovl.Zvl. 9-1-1761(640)
      (filia Cath.v.Wellen - onder 12 jaar)

==================================================

Franciscus III DE BEUKELAER      Catharina VAN WELLEN
geb. ca. 1720 ?       1751/54         2e huw.
ovl. 1751/1754            ovl.Zvl.20-1-1795(626)
____________________________________________________________

In de Volkstelling van 1755 (Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr.127) wordt onder no.83 genoemd Catharina Van Wellen, arbeidster, met een kind van 10 jaar.
Uit de kladlijst van die telling blijkt dat het kind Anna heet en dat de vrouw weduwe is van Franciscus De Beukelaer.

=====================================================(orig.11-12-1997)

                   ZIE VERVOLGBLAD


11.98 - VERVOLGBLAD

=====================================================
Sebastianus KEYSERS    waarsch.  Catharina VAN WELLEN
geb. ca. 1725 ?      ongehuwd  geb. 1723
ovl. na 1755               ovl.Zvl. 20-1-1795(626)
____________________________________________________________
    
    Joanna Maria (illeg.)       Ludovicus Mens (12.415)
    ged.Zvl. 26-2-1755(311)    Joa.Catharina Matheeuwsen
    ovl.Zvl. 26-2-1755(638)               (12.834)
    (als Anonymus Cath.Van Wellen)

=====================================================

In de overlijdensakte van Cath.Van Wellen wordt zij "weduwe van
Jacobus Maes genoemd.

In de Volkstelling van 1755  (*)  wordt dus Anna Maes vermeld; Joanna Maria moet dus na dat jaar zijn geboren want zij komt in die telling niet voor.

In de Omganck van 11772  (*) wordt alleen Catharina Van Wellen genoemd;mannen en kinderen worden nergens vermeld. 

In de Volkstelling van 1796  (*)
worden bovengenoemde personen niet meer genoemd.


    (*) Zie SA Antwerpen - Reeks HN nnrs. 128/131)

    
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 2