11_907

(11.906)                 (10.1208)
Gabriel          Beren-  Anna Cornelia
 VAN VALCKENBURGH     drecht     HOFKENS
ged.Zvl. 1-1-1758(316)   9-2-    ged.Stabroek 2-9-1758
ovl. 1784/1788       1784    ovl.Stabroek 2-6-1816
              (99)
              
=====================================================

(11.832)                 (10.1208)
Cornelis V BOEY/BOIY    Beren-   Anna Cornelia HOFKENS
ged.Berendrecht 8-2-1762  drecht      2e huw.
ovl.Stabroek 20-4-1833   15-7-   ovl.Stabroek 2-6-1816
              1788
___________________________________________________________

    Petrus Jacobus   = 12.1065
    ged.Berendrecht 11-2-1798
    ovl.Ekeren/Hoevenen 15-7-1863

    Ferdinandus
    ged.Berendrecht 28-3-1802
    (vlg. Recruteringslijst Berendrecht )

De ouders staan in de Volkstelling Berendrecht 1796 
met 5 kinderen onder 12 jaar.
=====================================================
Cornelis V BOEY      Beren-   Adriana I HUYSMANS
    2e huw.      drecht   geb.Zvl. ? datum ?
ovl.Stabroek 20-4-1833   1816/   ovl. na 1833
               1833
___________________________________________________________

(orig.33-2-1999)
              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1