11_852

(10.860)                 (10.873)
Mathias                Catharina
   THOMAS        Zandvl.    BREMDONCK ROGIERS
ged.Zvl. 1-1-1723(252)   feb.   geb.Berendrecht 15-5-1726
ovl.Zvl. 4-12-1783(618)  1747    ovl.Zvl. 15-3-1767(610)
              (796)         kraambed
boer          geen huw.getuigen vermeld 
___________________________________________________________
    Henrica            Cornelis Augustijns (vaders
    ged.Zvl. 21-3-1747(299)      stiefvader = 10.341)
    ovl.Zvl. 12-9-1747(635)    Maria Van de Sande (vrouw
                     vaders broer = 10.567)
In 1749 pacht de man een 'leenweijde' in de drijvende polder van Ossendrecht onder Zandvliet. (zie "Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten&c." pag.9).
    Gerardus           Joannes Traets (man 
    ged.Zvl. 19-9-1749(301)      vaders zus = 10.793)   
    ovl.na 1798(get.13.129)    Cornelia Bremdonck
                     (moeders zus = 11.853)

    Barbara            Cornelis Gijsbrechts (man
    ged.Zvl. 5-3-1751(304)      moeders zus= 11.853 a.b.)
    ovl. voor 1754        Barbara Smits 
                     (vroedvrouw = 11.647)

    Cornelis      = 12.600
    ged.Zvl. 25-8-1752(306)    Cornelis Taymans (12.400)
    ovl. Zvl. 16-2-1796(627)   Anna Catharina Simons


                   


                   ZIE VERVOLGBLAD


11.852 - VERVOLGBLAD

    Albertus           Albert De Backer (11.839)
    ged.Zvl. 8-5-1754(309)    Elisabeth Thomas (vaders
    ovl. na 1754           zus = 11.508)

De Volkstelling 1755  (*) vermeldt onder no.143 de ouders met 3 jonge kinderen; inwonend is Adriana Fontijn, weduwe Cornelis Augustijns, dat is vaders moeder = 10.860 & 10.341.
                   
    Maria Elisabeth  = 12.670
    ged.Zvl. 12-4-1757(315)    Joannes Van Gorck
    ovl.Zvl. 28-12-1804(burg.)  Gertrudis Senders
        17-1-1805 (kerk.)     (11.839 als boven)

    proles N.N.
    geb/ovl.Zvl. 17-3-1760(640)

    Jacoba            Albert de Backer (als boven)
    ged.Zvl. 23-10-1760(321)   Elisabeth Thomas (als boven)
    ovl.Zvl. 5-11-1806 (W 9 nr.104)
         ongehuwd
    aangifte door halfbroer Bernard, 37 jr, arbeider en Corn.De Ridder, 25 jr, schrijver (ex 13.353)
    (In de Volkstelling van 1794  (*) staat zij onder no.213 als alleenwonend. 
    In de Volkstelling van 1796  (*) staat zij onder no. 312 als arbeidster en is dan samenwonend met Gertrudis 
    Van Sundert = 12.742.)

    Petrus Johannes  = 11.829
    ged.Zvl. 28-10-1763(325)   Adriaen Rombouts (man
    ovl.Zvl. 2-3-1825         vaders zus = 11.763)
                   Elisabeth Aems (13.373)

                   
                   ZIE VERVOLGBLAD 2


11.852 - VERVOLGBLAD 2


    Jacobus            Jacobus De Coster (man
    ged.Zvl. 25-2-1767(331)      vaders zus = 11.767)
    ovl.Zvl. 5-7-1789(622)    Jacoba De Cnodder
       verdronken         (10.361)

=====================================================


Mathias THOMAS       Zandvl.  Anna Catharina LEPELAERS
     2e huw.     11-5-   geb. Berendrecht 1740
ovl.Zvl. 4-12-1783(618)  1767    ovl.Zvl. 16-6-1780(615)
              (804)
      Jacobus Lepelaeers
      Gabriel Van Koekhoven (11.489)
boer
___________________________________________________________

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen  (*) wordt Mathias Thomas vermeld als wonend buiten de Fortificatie

    Bernardus I    = 13.129
    ged.Zvl. 25-1-1770(336)    Jacob Lepelaers (als boven)
    ovl.Zvl. 23-11-1840        Anna Cornelia Trats (dochter
                     vaders zus = 10.793)

    Michael            Cornelis Thomas
    ged.Zvl. 21-10-1776(351)     (halfbroer dopeling)
    ovl.Zvl. 2-11-1776(646)    Isabella Michielse
                     (13.358 ?)

   (*) Voor genoemde tellingen zie
       SA Antwerpen - Reeks HN nos.127/131
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3