11_840

Antonius CLEIREN      x     Maria Elisabeth
                     DE BEUCKELAER      OVERGEZET OP 11.851
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1