11_830
                   (16.680)
Petrus MINNEN             Joanna Maria BOEIJ
geb. 1730/33               geb.Berendr. 4-7-1732
ovl.Zvl.5-1-1762(609)         ovl.Zvl.18-11-1809

arbeider
_______________________________________________________
    
    Joanna Catharina  = 12.596
    ged.Zvl.5-12-1752(305)    NicolaasMinnen
    ovl.Zvl.12-1-1831       Catharina Janssens
                   (moeders moeder0

    Anna Cornelia   = 11.451
    ged.Zvl.19-10-1753(307)    Adrianus Boey (moeders
    ovl. na 1799           broer = 11.832)
                   Joanna Popeliers

In de Volkstelling van 1755 staat het gezin als ouders met 2 dochters
onder no.28.
   (SA Antwerpen - Reeks HN  nr. 127)

    Maria Elisabeth        Johannes Van de Bogaert
    ged.Zvl.6-6-1755         (11.429)
    ovl.na 1812(get.13.225)    Maria Aertsen (11.676 ?)    Joannes Baptist        Joannes Verswijver(11.829)
    ged.Zvl.3-8-1758(317)     Ma.Catharina Fiee
    ovl.Zvl.20-3-1773(612)
           ongehuwd       


                   ZIE VERVOLGBLAD


    11.830 - VERVOLGBLAD

    Johannes Cornelis       Cornelis Bossijns (12.17)
    ged.Zvl.16-8-1760(320)    Joanna Mertens
    ovl.|Zvl.7-11-1787(620
           ongehuwd

    Petronella     = 12.508
    ged.Zvl. 23-5-1762(323)    Cornelius Boey (moeders
         (posthuma)        broer = 12.568)
    ovl. na 1799         Joanna Cornelia Minnen

=====================================================
(10.116)                 (16.680)
Petrus LUYTS        Zandvl.  Joanna Maria BOEIJ
geb. Malle 1730      2-11-         2e huw.
ovl.Zvl.14-1-1818     1762    ovl.Zvl.18-11-1809(kerk)
              (802)       of 28-11 (B.St.)
                   (W 9 -77) aangifte door 
                   man en Jos.Dillien, 48 jr
                   arb., schoonzoon (12.508)
    Joh.Baptist Luyts (broer br.gom = 11.84)
    Cornelis Van de Wyngaert (koster = 12.791)

arbeider, aangekomen 6-5-1762
___________________________________________________________

    Anna Catharina   = 12.604
    ged.Zvl.18-3-1764(326)    Martinus Luyts (vaders
    ovl. na 1799           broer = 12.1012)
                   Anna Catharina Schuur  wegh (12.814 ?)

    Anna Theresia         Petrus Cornelissen
    ged.Zvl.7-11-1765(329)    Petronella Vermaelen ovl.Zvl. 29-9-1785(620)  (vrouw moeders
           ongehuwd       broer=  10.832

                   ZIE VERVOLGBLAD 2
(orig.8-2-1999)
11.830 - VERVOLGBLAD 2

    Petrus Johannes        Petrus Peeters
    ged.Zvl.30-6-1768(333)    Maria Bruyninkx    
    ovl.Zvl. 3-3-1770(644)       (11.162)
    
In de Lijst Wachtbaere Mannen van 1769  (*) wordt de vader vermeld als wonend BINNEN HET FORT. 
 
    Petrus Johannes I = 12.585
    ged.Zvl.28-7-1770(337)    Petrus Johannes Deckers
    ovl.Zvl.. 2-12-1843        (11.118)
                   Jo.Catharina Minnen 
                      (halfzus dopeling
                           = 12.596)

1772 : In de "Omganck binnen de Fortificatie"  (*) staat het gezin vermeld met 2 koeien en 1 rund (= melkkoe).

    Rosalia            Anton Mennekens
    ged.Zvl.3-8-1772(342)     Anna Cornelia Minnen
    ovl.Zvl.10-10-1772(644)      (halfzus dopeling)
                           = 11.451)

Volgens een nota uit 1779 is hun oudste dochter Anna Catharina op school bij Meester De Ridder (13.353) "besteed van de armen".
(Zie ook "Zandvliet zonder Meeussen"pag.41) (*)

Bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 ( (*) staat het gezin onder no.54 als gevormd door 2 mannen, 1 vrouw en 1 kind.
Ze hebben 2 koeien en 1 kalf.


(orig.8-2-1999)
                   ZIE VERVOLGBLAD 3


11.830 - VERVOLGBLAD 3 

In de Volkstelling van jan.l796  (*) staat het gezin onder no.597 vermeld als de ouders met hun zoon Petrus Johannes van 26 jaar oud.

In de Volkstelling van mei 1799  (*) worden onder no.429 genoemd :
    Petrus Luyts met zijn vrouw;
    hun dochter Anna Catharina,
      weduwe met 2 kinderen (12.604);
    Petrus Joh.Keuninkx met vrouw en kind (12.593.
allen wonend in het huis Fort no.77.

              ****

    (*) Voor bovengenoemde tellingen zie :
      SA Antwerpen - Reeks HN nos.127/132


              *****(orig.8-2-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4