11_792           
              Joanna Catharina II
               VAN DE WOUWER
                zie 11.791
=====================================================
Adrianus               Joanna Catharina I
 VAN NOYEN/NOEYEN           VAN DE WOUWER
geb.Stabroek ca.1750         geb.Stabroek 1750
ovl. voor 1793            ovl.Zvl.24-9-1812

_______________________________________________________
    Livinus            Rumoldus Van         ged.Zvl. 15-4-1775(349) Hoof (12.522)
    ovl.             Anna Catharina Braem
                   (10.235)

    Johannes Franciscus
    geb. 1779
    ovl.Zvl. 2-6-1843
         ongehuwd 
===================================================
(11.106)
Antonius               Joanna Catharina I
 VERBESSEM Ossendr.          VAN DE WOUWER
ged.Zvl.3-7-1769      21-9/      2e huw.
ovl.Zvl. 8-3-1836      3-11-   ovl.Zvl.24-9-1812
       1793
De bruidegom kreeg op 20-9-1793 een borgbrief van
Zandvliet naar Ossendrecht en vestigde zich aldaar
per 29-9-1793.
De bruid woonde bij haar huwelijk al in Ossendrecht.
___________________________________________________________ 
    Anna Maria     = 9.158
    geb.Ossendrecht 1793
    ovl.Zvl.. 21-7-1855
              ZIE VERVOLGBLAD
___________________________________________________________11_792 - VERVOLGBLAD

=====================================================
Johannes Baptist           Adriana
    VAN TILBURG    Zandvl.     BUERMANS
geb.. 1719/1739      7-10-   geb. 1719/1739
ovl. na 1762        1759    ovl. na 1762
      (801)     
    Adrianus Aertsen (10.426)
    Cornelis Van de Wijngaert (koster = 12.791)

___________________________________________________________

    Maria Elisabeth
    geb.Stabroek  .. 1762
    ovl.Stabroek 28-6-1764 (2 jr)


      ?????

(orig.30-9-1995)

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1