11_790


(11.535)               (17.267)
Joannes Henricus II    Stabroek  Maria/Anna Theresia II
 JANSSEN  28-4-       VINGERHOEDTS
ged.Zvl.20-5-1763(325)   1795    geb.. Lillo 1770
ovl.Zvl. 21-4-1845          ovl.Zvl.4-5-1830 Wijk 9
              aangifte door man en  zoon  : Joh.Bapt. 28 jr.

strodekker         aangekomen 1795
______________________________________________________
    
    Adrianus
    geb.ca.1795
    ovl. na 1819(get.8.857)

In de Volkstelling van jan.1796 staat het gezin onder no.349 als ouders met l kind onder l2 jr., met inwonend de 63-jarige weduwe Maria Verrijt (in feite heette zij De Rijk).
(Voor deze telling zie SA Antwerpen - Reeks HN nr. 129.)

    Jacobus      = 8.57
    ged.Zvl.16-3-1796(449)    Ferdinand Jansen (vaders
    ovl.Zvl. 2-1-1875          halfbroer = 12.699)
              Ma.Helena
                    moeders zus
    Judoca Carolina  = 9.155
    ged.Zvl.30-9-1797(458)    Joannes Vingerhoedts
    ovl.Zvl.4-6-1830       Judoca Carolina Bossijns
               (12.17)

(orig.9-2-1998)
              ZIE VERVOLGBLAD
11.790 - VERVOLGBLAD


In de Volkstelling van mei 1799 staat het gezin onder
no.494 als ouders met 2 kinderen onder 12 jr.
Ze wonen dan Fort no.102.
(Voor deze telling zie SA Antwerpen - Reeks HN nr. 130)

    Anna Cornelia         Benedictus Vingerhoedts
    ged.Zvl.30-8-1799       Anna Cornelia Bernaers
    ovl.Zvl. in 1845
       ongehuwd   

    Johannes Baptist       Joh.Bapt.Jansen
    ged.Zvl.16-10-1801      (vaders broer = 11.791)
    ovl. na 1849(get.9.637)    Anna Cath. Antonisse
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1831 als arbeider, 1m71,
    gehuwd, vrijstelling wegens broederdienst
      
    Anna Sophia    = 13.913  Joh. Joseph.Govaerts
    ged.Zvl.16-1-1805         (13.79)
    ovl.na 1842          Anna Isabella Veraert
               (13.550)

    Petrus Johannes V = 13.748
    ged.Zvl.13-9-1807       Petr.Vermeulen(13.550   
    ovl.Zvl. 30-4-1839        als boven) 
              Anna Cath. Carpentier
                    (13.321)


(orig.23-12-1996)           ZIE VERVOLGBLAD 2
11.790 - VERVOLGBLAD 2

    Franciscus Johannes IV= 11.509  Franc.Joh. Vloebergs
    ged.Zvl.4-4-1810        (13.07)
    ovl.Zvl. 28-12-1854        Regina Van Dooren    (Staat in de Recruterings-   (12.717)
    lijst 1840, ongehuwd, vrij-
    stelling wegens onderhoud vader)

    |Josephus           Petr.Johannes Huybrechts
    |ged.Zvl.16-1-1813         (12.772)
    |ovl.Zvl.9-12-1813      Joanna Catharina Van de
    |          Wouwer (13.359)
    |
    ||Isabella VI   = 9.637  
    |ged.  idem         Joh.Franciscus
    |ovl.Zvl28-2-1883.       Regenmortel
    |         Isabella Hendriks            (12.585) 
      *****     

(orig..23-12-1996)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1