11_692

meester Joannes VAN NEERVELT     Catharina GILENS
geb. ca. 1640 ?            geb. ca. 1640 ?
ovl.Zvl. 22-6-1706(562)        ovl.Zvl. 16-2-1702(548)
________________________________________________________

Bij de Volkstelling van nov.1693  (*) worden onder nr.108 vermeld
    Niclaes Ver(h)elst - van de armen
      (13-jarige wees uit gezin 8.368)
    Anna Margaretha De Vos, commensaal
      (uit gezin 7.100, leeftijd onbekend)
Bij de Volkstelling van dec..1698  (*) wordt onder no.27 dit echtpaar genoemd met als inwonenden :Jan De Vos, knecht (onbekend)
                en    Helena Cools, meyssen (onbekend)
(*) Zie SA Antwerpen - Reeks HN nos. 123 en 124.

=====================================================
                   (10.615)
Meester Johannes      Berendrecht  Anna
    VAN NEERVELT    25-8-1702   VAN DER STRATEN
    2e huw.        (100)  geb. ca. 1675 ?
ovl.Zvl. 22-6-1706(562)        ovl.
________________________________________________________

    Joannes Baptist        Johannes Danis (10.07)
    ged.Zvl. 19-9-1703(185)    Joanna Van Ransbeek
    ovl.Zvl.4-10-1703(554       (10.105)

    Joannes Baptist        Johannes Bogaers (11.666)
    ged.Zvl. 6-10-1704(190)    Catharina Meerts (10.03)
    ovl.Zvl. 15-11-1704(558)   

    Joannes Baptist (posthumus)  Jacobus Filet (10..900)
    ged.Zvl. 14-7-1706(197)    Gertrudis Jansen
    ovl.Zvl. 3-11-706(562)
(orig.31-5-1986)
              *****
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1