11_660

(14.877)                 (11.663)

Constantinus Ludovicus   Zandvl.  Isabella Maria Gertrudis
Cornelius BREENS      12-11-     KOCH
geb.Zvl. 18-8-1910     1935    geb.Berendr. 21-4-1908

huw.get.B.St.:Franciscus Ludovicus Poeds, commandant gendarmerie
      brigadier te Haeltert(Aalst), 39 jr., (schoonbroer br.gom)
      Petrus Johannes Koch, 25 jr, landbouwer (  broer bruid)
huw.voorwaarden : Notaris Alph. Leemans, Berendr. op 5-11-1935
              (16.428)
handelaar
____________________________________________________________


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1