11_60


              Agnes LENDERS
              geb. ca.. 1738
              ovl.Zvl. 17-3-1817 ("Mosacensis")
                   ongehuwd

____________________________________________________________-
We vinden haar als doopgetuige op
    10-3-1751 in gezin 12.854.

In de Volkstelling van jan. 1755  (*) was zij (als 15-jarige ?) inwonende meid bij pastoor Mennekens (11.1057).

Verder is zij doopgetuige op
    1-5-1756 in gezin 11.469
    8-4-1758   "     11.829
    1-8-1762   "     10.326
    6-9-1762   "     11.498
(Op 23-10-1762 overlijdt Pastoor Mennekens)
    6-7-1789 in gezin 12.302 ('Markgraveley')

In de Volksstelling van mei 1799  (*) wordt zij vermeld als
6o-jarige inwonende meid bij drost-in-ruste
Van der Neesen (12.676).


    (*) Zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.127 en 130.)


              *****
(orig. 18-12-1992)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1