11_561 (was 11.283 - nu onbereikbaar : ERROR)

(10.273)                 (9.03)
Gerardus II              Anna Cornelia
    VAN DE ELSACKER          BOGAERS
ged.Zvl. 6-9-1710(211)        ged.Zvl.. 18-3-1714(223)
ovl.Zvl. 28-12-1773(612)       ovl.Zvl. 22-3-1788(621)
    (in de kerk begraven)

timmerman, schepen in 1754 en 1772.
_______________________________________________________

    Adrianus III    = 12.719  Adrianus Van de Elsacker
    ged.Zvl. 31-1-1738(285)     (vaders vader) 
    ovl.Zvl. 26-5-1821      Joanna Domus
                     (moeders moeder)

    Joannes            Joaznnes Bogaers
    ged.Zv l. 2-7-1739(287)      (moeders vader)
    priester gewijd 16-6-1764   Jo.Cath. Van de Elsacker
    kapelaan te Zandvliet       (vaders zus = 11.918)
    ovl.Zvl. 9-7-1765(610)

    Jacobus            Joh.Cornelis Van de
    ged.Zvl. 30-10-1741(291)     Elsacker (vaders broer)
    ovl.Zvl. 8-3-1744(634)    Elisabeth Bogaers

    Joanna            Joh..Bapt.Jacobs (man
    ged.Zvl. 4-6-1744(295)      moeders zus = 11.429)
    ovl.Zvl. 15-1-1746(634)O   Maria Anna I Van de
                     Elsacker (zus vaders
                     vader = 11.425)

    Antonius           Antonius De Carpon ged.Zvl. 7-4-1747(299) (11.425 als boven)
    ovl.Zvl. 20-4-1747(635)    Dympna Muts

(orig.28-8-1997)           

                   ZIE VERVOLGBLAD11.561 - VERVOLGBLAD

    Anna Isabella   = 12.606  Joannes Van Puyvelde
    ged.Zvl. 18-8-1748(300)      (11.918 als boven)
    ovl.Zvl. 28-7-1804      Isabella Bogaers (moeders
                     zus = 11.429 als bov)

    Joannes Baptist        Joannes Van de Bogaert
    ged.Zvl. 3-4-1751(304)      (man moeders zus
    ovl.Zvl. 17-6-1751(637)      = 11.429 als boven)
                   Anna Catharina Dielen
                     (11.118)

Tusssen 1747 (?) en 1754 kocht Gerard Van de Elsacker het huis van
Mol - Mindeleers (9.60), dat grensde aan hetr huis van
Meeussen - Van Ransbeek (11.01).

    Maria Anna II   = 12.620  Cornelis Deckers (11.959)
    ged.Zvl. 5-5-1752(306)    Maria Cleaz (vrouw 
    ovl. na 1790           drost van Zandvliet
                     = 12.676)

Bij de Volkstelling van jan.1755 bestond het gezin uit de ouders met
Adrianus (17 jr), Anna-Isabel (7 jr) en Maria-Anna (3 jr),
alsmede een "meyssen".
Uit de kladlijst van die telling blijkt dat dit meyssen de 19-jarige
Jacoba Huygens uit gezin 10.27 is.
(Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr.127)                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.28-8-1997)

11.561 - VERVOLGBLAD 2


    Josephus VIII   = 13.810  Josephus Smit (secretaris
    ged.Zvl. 8-6-1755(311)      van Zandvliet=11.1020)
    priester gewijd 31-12-1780  Maria Anna Claessen
    1794 rector te Turnhout      (11.959 als boven)
    ovl.Deurne/Borgerhout
    begr.Zvl. 23-2-1833

    Joanna Catharina       Adriaan Van de Elsacker
    ged.Zvl. 3-3-1758(316)      (broer dopeling)
    ovl.Zvl. 1-8-1758(639)    Amelberga Van Puyvelde
                     (zus van 11.918 ?)


Op 29-10-1754 werd een notariele akte opgemaakt over een kwestie met de Wed.Meeussen over een welput 
(zie Dokumentenmap onder nr. 11.01)

1769 : In de Lijst Wachtbaere Mannen wordt de vader genoemd
als wonend BINNEN de fortificatie.
Het gezin wordt ook vermeld bij de
"Omganck binnen de Fortificatie van 1772.
    (Voor beide tellingen zie SA Antwerpen - Reeks HN
                   nos. 131/132.)              *****(orig.28-8-1997)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 3