11_520

(13.263)                 (8.238)
Franciscus GABRIELS    Zandvl.  Joanna Maria JANSSENS
geb.Berendrecht 22-10-1825 11-12   ged.Zvl. 16-9-1829
ovl.Zvl.21-4-1870     1851    ovl.Zvl. 3-9-1909
Hij staat in de Recruteringslijst      Ruige Heide nr.64
van 1847 als arbeider,lang 1m58.   aangifte door Elis.Henrica
                   (dochter) en J.B.Hendrilx
                   gemeentebode, gebuur
huw.get.B.S.        Petr.Joh.Janssens, 35 jr, arb. (broer bruid)
      Joh.Bapt.Meylemans, 22 jr, arb. (kozijn bruid)
      H.J.Snacken, 30 jr, secretaris (12.364)
      Ludovicus Carpentier, 25 jr, gemeenteontvanger
   id. kerk:       Petrus Janssens (vader bruid)
      Joh.Baptist Meylemans (als boven) 
___________________________________________________________ 

    Virginia      = 13.972
    ged.Zvl. 18-11-1852        Gabriel Gabriels
    ovl. na 1875           (vaders vader)
                   Joanna Catharina Janssens

    Elisabeth Henrica = 15.528
                   Cornelis Gabriels, 22 jr, arb.,
    ged.Zvl. 31-1-1857        (vaders broer = 16.613))
    ovl.na 1894          Henrica Janssens
                     (moeders (half)zus)

    Maria Catharina  = 15.880
    ged.Zvl. 22-10-1858        Joh.Baptist Janssens
    ovl.Zvl. 12-3-1922        (moeders (half)broer)
                   Ma.Catharina Van Uffelen
                     12.957)
              
                   ZIE VERVOLGBLAD11.520 - VERVOLGBLAD

    
    Maria Theresia        Anna Cornelia Godderie
    ged.Zvl. 24-12-1860        (14.454)
    ovl.Zvl. 30-12-1862        geen 2e getuige vermeld
      sectie C nr.245/2
    ovl.aangifte door de vader en
    Godefr. Kuypers, 80 jr,
    wagenmaker (13.282)


    Rosalia      = 15.762
                   Lucas Van Uffelen
    ged.Zvl. 13-3-1863        (14.610)
    ovl.Zvl. 20-1-1933      Martina Theunen

    Benedictus Ludovicus       Benedictus Ludov. Bernaerts
    ged.Zvl.26-11-1864      Petronella Smans (9.598)
    ovl.

    Dorothea           Jacobus De Beukelaer
    ged.Zvl. 13-3-1867      Dorothea Theunen
    ovl.Zvl. 2-6-1868

    Julia Virginia   = 15.930
                   Henricus Janssens
    ged.Zvl. 2-6-1869       Virginia Gabriels 
    ovl.na 1898            (zus dopeling)11_520
              *****

N.B. In 1908 overleed Petrus Janssens - de man van hun dochter
    Maria Catharina ( 15.880) - die eveneens woonden
    Ruige Heide 64, zoals hun (schoon)ouders.

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2