11_494

(12.992)                 (15.575)
Joh.Antonius VAN KAMPEN  Zandvl.  Coleta Maria DE HERDT
geb.Zvl. 10-06-1904    11-04-   geb.Zvl. 03-05-1908
ovl.Antwerpen 17-07-1939  1925    ovl. Berendr. 21-08-2001
                       RVT Monmnikenhof
    Petrus Van Kampen, 29 jr,stoker,broer br.gom(17.77) 
    Franciscus Van Loon,32 jr, aardewerker te Ossendrecbt.
                   zwager bruid
      huwelijk ontbonden Antwerpen 9-7-1937
                   8-1-1938
stadswerkman te Antwerpen (daar wonend)
=====================================================


(16.38)          B.Stand    (15.575)    Wilhelmus WILS Zandvl. Coleta Maria DE HERDT
geb.Woensdr.25-07-1910   28-01-       2e huw.
ovl.Berendr. 17-03-2003  1939    ovl.Berendr. . 21-08-2001
    RVT Monnikenhof                 RVTMonnikenhof 
huw.get.B.St.:Franciscus Cloots, 25 jr, grondwerker
      Franciscus Van Loon, 46 jr, grondwerker Antwerpen
              (stiefbroer bruid)
huw.voorwaarden voor Notaris Ferd.De Bruyn, Stabroek
              Kerk.huw.:
              25-8-
              1939
landwerker; wonend Zandvliet       werkvrouw
____________________________________________________________


              ?????

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1