11_478

                   (Eduard KUMS)
G.B.                 Helena Joanna Maria
    VAN CELST                KUMS
geb.                 geb. ca.sept.1779
                   ovl.Antwerpen 20-4-1864
              
              Zij hield een lakenwinkel op de Grote  Markt te Antwerpen.
              Werd jong weduwe.
              Stichtte in 1817 een school voor        behoeftige kinderen onder de naam van
              Zusters v.h.H.Hart van Jezus. 
              Later, samen met haar dochter Sophia   ,  leidde zij een tehuis voor ongehuwde      moeders; Van Celst Instituut.
=====================================================

    Sophia Antonia Helena
    geb.Antwerpen 15-6-1803
    sedert 1825 behulpzaam bij de school voor arme kinderen
    sedert 1864 samen met haar moeder bestuurster van
      het Van Celst Instituut.
    ovl.Antwerpen 21-2-1878    


              ?????
De verwantschap van dit gezin met dat genoemd onder 16.224 
(= Eduard Petrus Arnoldus KUMS, geb. 1811) is niet duidelijk.  
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1