11_452

(15.501)                 (14.981)
Ignatius VAN TIL      Zandvl.  Catharina ROELANTS
ged.Zvl. 11-10-1887    19-6-   ged.Zvl. 8-12-1888
ovl.na 1938(get.11.499)  1909    ovl.na 1938(get.11.499)


huw.get.B.St.:Emil Camille Dutroit, 31 jr, tolbeambte te Antwerpen
              (zwager br.gom = 11.397)
      Cornelius Roelants, 22 jr, aardewerer
              (broer bruid = 16.794)

hoefsmid               herbergierster
____________________________________________________________

    Louisa Isabella (legit.a.) = 16.895
    geb.Zvl. 5-1-1908
    ovl.na 1935

    Rachel Cornelis  = 16.924
    geb. Zvl.1910 
    ovl.na 1955(get.16.921)

    Cornelius
    geb. ca. 1913
    dokwerker te Antwerpen
    ovl.na 1955(get.16.921) 

    Martina      = 11.499
    geb. Zvl. 5-2-1917
    ovl. na 1938

    Isabella Catharina = 16.919  Maria Philips, 72 jr.
    geb.Zvl. 5-4-1933       David Hermans, 30 jr,
    ovl. na 1951           (aardewerkeer)

              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1