11_390

Adrianus Franciscus          Catharina
    GORISSEN                VAN AS
geb.Zvl. 24-9-1879          geb. ca, 1880 ?
ovl.Berendr. 25-2-1935        ovl. voor 1935

grondwerker

"Cornelius Nijs, 38 jr, opperwachtmeester van de Rijkswacht
en Alfons Blauwaerts, 49 jr, wachtmeester van de Rijkswacht
verklaren dat zij heden 25 feb.1935 te 7 uur 's morgens, alhier in de woning gelegen Papenstraat 8 het levenloos lichaam hebben gevonden
van Adrianus Gorissen . . . " als boven

___________________________________________________________


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1