11_1029

Jan Francois             Susanna Maria  
    MEGANS              VAN MOEREN
geb. ca. 1720 ?            geb. ca. 1720 ?
ovl.Zvl. 16-3-1759(608)        ovl. na 1759

ontvanger der douane
______________________________________________________
    Johannes Baptist
    geb. 1745
    ovl. na 1755

    Arnoldus
    geb. 1747
    ovl. na 1755

    Anthoni Hendericus
    geb. 1749
    ovl. na 1755

    Gisbertus
    geb. 1751
    ovl. na 1755

In de Volkstelling van jan.1755  (*) wordt dit gezin onder nr.44 vermeld als ouders met 4 kinderen en een inwonend 'meyssen'.
De kladlijst van die telling vermeldt de namen der kinderen en van het (dienst)meisje : Cornelia Strijbos.
De vader is Ontfanger van haere Maj.t. uytgaende ende incommende
Rechten. 
De voornaam van moeder wordt hier Susanna genoemd.
Bij vaders overlijden noemt de pastoor hem 
Receptor Regiae Majestatis en heet de moeder Maria.
    (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nr.127
              *****
(orig.26-11-1988)
    
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1