10_998


      Jacob KUYLEN X Maria Anna NUYTEN                overgezet op 11.990


                      *****(orig.27-1-1989)      


    
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1