10_845

(9.489)                (9.468)
Cornelius Floris Jansen  Zandvliet Adriana
    DINGELIE      6-5-1692    VAN DEN EYNDE
geb.ca. 1666         (734)  ged.Zvl. 21-7-1669(66)
ovl. na 1700               ovl. ca. 1699 (geen Zvl.)
      Judocus Fonteyn (10.220)
      Cornelius Buyens (9.166)
_______________________________________________________

    Catharina III         Judocus Fonteyn (a.b.)
    ged.Zvl. 29-12-1692(135)   Catharina Dingelie
    ovl.Zvl.  3-1-1693(531)     (vaders zus = 10.849)

    Angela            Angela Van de Eynden
    ged.Zvl. 8-11-1693(138)      (moeders zus = 10.596
    ovl.Zvl. 12-11-1693(532)   geen 2e get. vermeld
In de Volkstelling van nov.1693  (*) staat dit echtpaar zonder kinderen :
hun beide kinderen zijn al overleden.
    Maria       =10.1185  Cornelis V.d.Eynden
    ged.Zvl. 3-1-1695(142)      (moed'broer = 10.813)
    ovl. na 1735         Maria Van de Eynden
                     (moed'zus = 10.220)

    Catharina I          August Jansens (8.128)
    ged.Zvl. 20-2-1697(153)    Catharina v.d.Eynden
    ovl.Zvl. 26-2-1697(538)      (moed'zus)

    Sebastianus          Seb.Van Ransbeeck
    ged.Zvl. 8-1-1698(158)      (10.03)
    ovl.a 1698          Anna Laurijs (10.260)

In de Volkstellling van dec.1698  (*) staan onder nr. 13 de ouders met
de kinderen Marie en Bastiaen.

  (*) voor de tellingen zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.123/124.
                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.29-12-1992)10.845 - VERVOLGBLAD


(9.489)                (8.822)
Cornelius DINGELIE     Zandvliet Elisabeth ROSIERS
    2e huw.      3-5-1700  geb. ca. 1670 ?
ovl. na 1700              (747) ovl. na 1700

      Adrianus Rosiers (broer bruid = 10.61)
      Cornelius III Buyens (9.166 als boven)

________________________________________________________--              ?????(orig.10.845)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1