10_844

(9.904)           (12.511)
Jacob Bernard             Martina I
 EESTERMANS        Zandvl.   JANSSENS
geb.Kalmthout 1754     5-4-    ged.Zvl.7-2-1755(310) ovl.Zvl.20-1-1794(624) 1780 ovl.Zvl.8-5-1804 
      (810)           (Wijk 9 nr.88)
              aangifte :Fr.Laurijssen
              arb, 32 jr en M ichael
              Floes (buur=12.336)
    Sebastianus Jansens (broer vader bruid =10.847)
    Petrus Dierikx (12.633)
_______________________________________________________

    Genoveva           J.Bapt.Weytens(man zus 
    ged.Zvl.18-2-1783(375)       moeders vader = 11.59)
    ovl.Zvl.6-6-1804       Genoveva Eestermans
    aangifte Ger.Viron(13.379) en     (vaders zus =10.864)
    Egid.De Bruyn (12.1018)

Sebastianus III            Sebastianus Janssen(a.b.)
    ged.Zvl.10-3-1785(384)      Joanna Cath.Michielse
    ovl.Zvl.5-6-1804          (12.125)

    Rosalia Coleta I  = 14.209
    ged.Zvl.6-9-1786(392)       Petrus Loots (12.1030)
    ovl.Zvl.13-12-1807      Rosalia Janssens (zus
              moed' vader=11.59 ab)

    Maria Catharina        Gul.Weylandts (12.786)
    ged.Zvl.14-10-1788(404)      Ma.Catharina Tielens
    ovl.Zvl.8-9-1803        (11.59 als boven)


              ZIE VERVOLGBLAD
    (orig.16-11-1996)

10.844 - VEDRVOLGBLAD

    Petrus Johannes  = 12.324
    ged.Zvl.11-2-1791(418)      Petrus Johannes VanMeir
    ovl. na 1831          (12.653)
    (Staat in de Recruterings-  Emerentia Rommens
    lijst 1831, 1m59, gehuwd)    (13.462)


    Cecilia            Cornelis Huysmans
    ged.Zvl.22-11-1792(428)      (12.654)
    ovl.Zvl.17-4-1797(660)    Cecilia Laurijssen   (vrouw  moeders broer = 12.734)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat onder no.177 de weduwe met haar 6 kinderen.

In de Volkstelling van jan.1796  (*) staan onder no.595
de moeder (weduwe), Genoveva en nog 5 kinderen onder
12 jaar.
  (*) Voor tellingen zie SA Antwerpen - Reeks HNnps.128 nen 129.
In de Volkstelling van mei 1799 wordt het gezin NIET MEER
vermeld.

====================================================
              (zelfde vrouw als 
      .                hierboven ?
      ongeh.     Martina JANSSEN
              (1804 won.te Zandvliet)
___________________________________________________________ 
    Franciscus  III  = 11.32
    geb.Zvl.(illeg.)       geen getuigen vermeld
    ged.Putte 7-5-1799
    ovl.Zvl. 27-11-1881(plotseling)


(orig.16-11-1996)             ZIE VERVOLGBLAD 2
10_844 - VERVOLGBLAD 2

====================================================
(12.336)               (12.511)
Joannes Franciscus I         Martina I
 LAURIJSSEN        Zandvl.   JANSSEN
ged.Zvl.23-10-1772(343)   17-7      2e huw.
ovl.Zvl. 11-11-1832     1803   ovl.Zvl.8-5-1804

    Michael Laurijssenn (vader br.gom)
    Johannes Franciscus Schuurwegen (12.614)
________________________________________________________


Op 8-5-1804 wordt de moeder begraven (49 jr);
op 5-6-1804 haar zoon Sebastianus (19 jr) en
op 6-6-1804 haar dochter Genoveva (21 jr).
        Wat beduidt dit ?
=====================================================Johannes Franciscus I LAURIJSSEN
 2e huw.op 7-4-1807 met
   Maria DE NIJS
    zie 13.387

--------------------------------------------------------------------------------------

    
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3