10_84

(9.177)
Joannes DIELIS            Zandvl. Catharina I BIERSTEKERS
ged.Zvl. 4-2-1657(31)   12-11-   geb. ? in 1642
ovl. 1679/1681            1679 ovl.Zvl. 17-9-1689(524)
              (718)
         Claudius Jonquoy (8.241)
         Mathias Lambrechts ( 9.188)
___________________________________________________________
    
      geen kinderdopen gevonden in Zandvliet.
====================================================

(9.65)
Jacobus RUBBENS      Zandvl.  Catharina BIERSTEKERS
geb. ca. 1656             4-9-     2e huw.
ovl.Zvl. 22-12-1706(563)  1681    ovl.Zvl. 17-9-1689(524)
              (721)
         Rev.Dom. Martinus Duys
         Marcellus Van Orduynen (koster)
___________________________________________________________

      geen kinderdopen gevonden in Zandvliet.
=====================================================


                   ZIE VERVOLGBLAD(orig.31-10-1994)

10.84 - VERVOLGBLAD

(9.65)                (8.25)
Jacobus RUBBENS            Zandvl. Gulielma VAN HERTSEN
     2e huw.           7-3- ged.Zvl. 8-4-1669(65)
ovl.Zvl. 22-12-1706(563)  1690    ovl. na 1712
              (732)
         Joannes Vekemans (man zus bruid = 10.263)
         Henricus Bierstekers (broer 1e vrouw br.gom)
ex-MILITAIR
___________________________________________________________

In de Volkstelling van 1693  (*) worden deze echtelieden vermeld onder no.38. (In deze telling worden geen militairen opgenomen.)

De Volkstelling van 1698  (*) vermeldt evenmin de militairen van het ganizoensregiment; toch worden beide echtgenoten (zonder kinderen)
genoemd onder no.28. Ze hadden een inwonende thuisligger Adrianus
 De Doy (18 jr.) (In 1705 trouwde hij met Catharina Van Miel = 9.655)

    (Er zijn van dit echtpaar in Zandvliet tussen 1690 
      en 1698 geen kinderdopen gevonden.)

    Anna Maria          Johan Vekemans (als boven)
    ged.Zvl. 8-9-1699(167)      Cornelia Geerts (10.50)
    ovl.Zvl. 12-9-1699(541)

    Joannes II     = 11.113
    ged.Zvl. 3-9-1700(173)      Johannes Geerts (10.60)
    ovl.Zvl. 25-5-1734(598)      Elisab.Bruynenbaert (9.359)

    Henricus           Henricus Mieus (ex MILIT.
    ged.Zvl. 24-9-1702(181)      = 10.50 als boven)
    ovl.Zvl. 26-9-1702(550)   Petronella Van Hertsen
                     (moeders zus=10.263 a.b.)
(orig.31-10-1994)             
                   ZIE VERVOLGBLAD 2

10.84 - VERVOLGBLAD 2
    Gulielmus           Marinus De Keyser (8.07)
    ged.Zvl. 19-2-1704(187)      Adriana Vincken (10.213)
    ovl.Zvl. 5-2-1721(585)
      ongehuwd; in de
      kerk begraven.
=====================================================
(8.480)                (8.25)
Conelius BERVOETS     Zandvl.  Willemijn VAN HERTSEN
geb. ? in 1674            7-3-      2e huw.
ovl.Zvl. 19-12-1712    1707    ovl. na 1712
              (760)
      Rev.Dom.Ignatius Wandelaers (kapelaan=11.1055)
      Henricus Mieus (ex-militair = 10.50)
___________________________________________________________
    Joanna Maria         Gratianus De Keyser (10.383)
    ged.Zvl. 14-11-1708(206)   Anna Bervoets (vaders zus)
    ovl. na 1765

In de Volkstelling van juni 1709 (*) staan onder no.88
    bovenstaande ouders met de kinderen 
    Jan Rubbens, Willem Rubbens en Jenneke Bervoets.
Verder was er een inwonende knecht Huybrecht Joossen Van
 Nieckhoop/Michoop (? onbekend).

     (*) Voor de Volkstellingen zie :
    SA Antwerpen - Reeks HN nos. 123, 124 en 125.

Men woonde waar nu Spaanse Molenstraat no.27 is,
groot 79 Roeden = ca. 1120 m2.

jaar 1765 : Testament van Joanna Maria Bervoets, geestelijke dochter,
wonend Santvl..[ uit bovenst.gezin]
    (SA Antwerpen; Nots .Smout; dossier 3056; nr43)
              

              *****

e(orig.31.10.1994)


?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3