10_662

(11.975)                 (8.816)
Martinus KUYLEN      Zandvl.  Elisabeth II DOMINICUS
ged.Berendr. 17-1-1725   2-5-    ged.Berendr. 5-3-1722
ovl.Berendr. 4-4-1790   1747    ovl.Berendr.5-10-1788
              (796)
      Petrus Claessens (koster = 10.323)
      Franciscus De Meuter
___________________________________________________________
    jong kind; geen doop in Ossendr. noch Berg/Zoom.
    ovl.Ossendr. 15-6-1750

    jong kind, geen doop in Ossendr.noch Berg/Zoom
    ovl.Ossendr. 6-5-1752

    Petrus       = 13.339
    geb. Berg/Zoom 3-8-1753
    ovl. na 1794

    Jacobus      = 13.17
    geb.Borgvliet/B.Zoom ca. 1759
    ovl. na 1794

    Maria Elisabeth  = 13,393
    geb.Borgvliet/B.Zoom 1757
    ovl.Zvl. 30-9-1788(621)

    Johannes Franciscus
    ged.Berendr. 28-5-1761
    ovl. ?


                   ZIE VERVOLGBLAD

10.662 - VERVOLGBLAD

    Martina            Joh.Bapt.Chevalier
    ged.Berendr. 15-6-1763    Martina Stoffels
    ovl.Berendr. 5-11-1766
              
                   
jaar 1792 : Rente van 250 gld. a 3,10 percent ten laste van Joes
Bapt.Dominicus en echtgen. Barbara Van Broeckhoven w/Beirendrecht
in faveur van B.Smout (13.491). bezet op een huys met 5 gem. 24 r.
o/Beirendrecht in de "Heiblokken" no.280, palende west en noord
'sHeerenstraete, aan hun comparanten competerende bij transport tegen
Martinus Kuylen en echtgen. Elisabeth Dominicus (10.662) bij 
akte van 26-2-1774.
    (SA Antrwerpen; Nots Hanssen; dossier 1933; nr.37)
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1