10_650

Stephanus BOUILLON          Anna Maria HULE
geb. ca. 1670             geb. ca. 1670 ?
ovl                  ovl.Zvl. 23-2-1711(571)

militair
______________________________________________________

    Maria Catharina        Michael Tibermont
    ged.Zvl. 27-9-1698(162)    Catharina Palms
    ovl.

              ?????

=====================================================.
 
Johannes GALLIE            Anna Maria HULE
geb. ca. 1670 ?                 2e huw.
ovl.                 ovl. Zvl. 23-2-1711(571)

________________________________________________________


    Egidius Stephanus       Egidius Bauduin
    ged.Zvl. 11-10-1702(181)     (koster = 10.75)
    ovl. na 1709         Odilia Hule 


              ?????

=====================================================                   ZIE VERVOLGBLAD

(orig. 11-11-1990)
10.650 - VERVOLGBLAD

(9.945)
Nicolaas DU CHAINE    Zandvliet Anna Maria HULE
geb. 1667         11-3-1704      3e huw.
ovl. na 1714               (754) ovl.Zvl. 23-2-1711(571)
      Egidius Bauduin (koster = 10.75)
      Egidius Van Esch (10.531)
_________________________________________________________
    Petronella          Egid.Van Esch (als bov.)
    ged.Zvl.15-6-1705(192)      Petronella Boulanger
    ovl.Zvl. 2-7-1711(569)    (kosters schoonzus =9.251)

    Maria Catharina        Jacobus Bossijn (11.25}
    ged.Zvl. 2-5-1707(200)    Ma.Catharia Bauduin
    ovl. na 1709           (kostersvrouw = 10.75)

In de Volkstelling van juni 1709  (*)  staan onder nr.19 deze ouders met
Steph Gallie en Petronella met Ma.Catharina Du Chaine.
Inwonend waren Anna Carabyn met haar zoon Gislenus (d.i. vaders moeder en zijn broer.)  Ze woonden Walenhoek, groot 75 Roeden = 1064 m2, met als opbrengst 1 mud gerst.
   (zie SA Antwerpen - Reeksw HN no. 125.)

=====================================================
Nicolaas DU CHESNE     Zandvliet Judoca HENDRICKX
    2e huw.      29-6-1712 geb. ca. 1685 ?
ovl.             (766)  ovl.
      Egidius Bauduin (als boven)
      Franciscus Bauduin (diens zoon)
_____________________________________________________

    Joannes            Joannes Deckers (10.213)
    ged.Zvl. 28-3--1713(219)   Joanna Hendrikx
    ovl.Zvl. 20-1-1714(573)

    dochtertje
    geb/vl.Zvl. 13-9-1714(574)  

              *****
(orig.11-11-1990)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1


October 23, 2005 Blad 2