10_584
                   (9.550)
Jacobus VERWIE       Zandvliet Joanna MEERKENS
geb. ca. 1660       6-9-1682  ged.vl.. 4-1-1665(51)
ovl. na 1707              (723) ovl. 1690/1695
      N icolaas Buseyn (10.179)
      Joannes Brassi (9.24)
militair
________________________________________________________
    Nicolaus           Nic.Buseyn (als boven)
    ged.Zvl. 28-10-1683(107)   Maria Busyn
    ovl.               (moeders moeder)

    Catharina           Antonius Meerkens
    ged.Zvl. 14-10-1687(119)     (moeders broer=10.538)
    ovbl.Zvl. 21-7-1690(526)   Catharina Meerts (10.03)

    Elisabeth Maria        Simon Toebe (10.50)
    ged.Zvl. 9-10-1690(129)    Elisabeth Bruynenbaert
    ovl.Zvl. 22-4-1691(527)      (9.359)
=====================================================Jacobus VERWIE Zandvliet Maria II PANIS
    2e hw.       26-7-1695 geb. 1647
ovl. na 1707              (739) ovl.Zvl. 9-5-1707(564)
      Laurijs Bossijn (9.116)
      Cornelius Montree (9.330)
__________________________________________________________
    Martinus
    geb. ca. 1695
    ovl. na 1698
In de Volkstelling van dec.1698  (*) staan onder nr.82 de ouders met twee kinderen :Martinus Verwie en Elena Montez.
 (zie SA Antwerpen - Reeks HN nr.124)
De laatste is een kind van Petrus Montee en Maria I Panis (8.149).
Of zijn Maria I en Maria II toch dezelfde ?

(orig.23-10-1990)     *****
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1