10_494
                   (10.330)
Franciscus              Clara
  VERHOEVEN/VAN HOVE  Zandvl.      BOGAERTS
geb. 1683/84             12-8- geb. ca. 1683
ovl.Zvl.21-4-1727(592)   1703    ovl.Zvl. 21-5-1717(578)
Bij de Volkstelling van nov.     (753)
1693  (*) was hij inwonende 
knecht bij Cornelis 
Mathijssen Meerts (9.04)
      Adrianus Schepers (= buur = 9.316)
      Cornelius Bogaerts (broer bruid)
___________________________________________________________
    Catharina     = 10.453  Michael I Laurijs (10.500)
    ged.Zvl. 8-11-1705(193)    Catharina Bogaerts
    ovl. na 1738           (moeders zus)

    Adrianus           Adrianus Vervloet (buur in
    ged.Zvl. 4-12-1707(202)      1709 = 10.592)
    ovl.Zvl. 23-3-1753(607)    Catharina De Keyser(9.374)

In de Volkstelling van 1709  (*) staat het gezin onder no.115 als ouders met 2 kinderen, plus inwonenden :
      Peter Verguns, knecht   )
      Jacob Van Buel, knecht  ) allen onbekend
      Maria Smits, meyssen   )
Hun boerenbedrijf was toen in Zandvliet het elfde in grootte.

    Elisabeth           Thomas Jacobs Hoydonck
    ged.Zvl. 18-7-1710(210)    Elisabeth Severeyns
    ovl.Zvl. 10-4-1728(593)      (11.581)
    
    Maria Catharina        Adriaen De Doye (9.655)
    ged.Zvl. 11-1-1713(218)    Elisabeth Thijs (8.221)
    ovl.
=====================================================
(orig. 28-5-1997)              ZIE VERVOLGBLAD
10.494 - VERVOLGBLAD

                   (9.324)
Franciscus VERHOEVEN    Zandvl.  Cornelia (H)EMBRECHTS
    2e huw.      4-4-    ged.Zvl. 20-11-1689(126)
ovl.Zvl. 21-4-1727(592)  1720    ovl.Zvl. 13-6-1741(600B)
              (775)
      Petrus Van Hal (10.749)  
      Joh.BaptistHembrechts (broer bruid)
___________________________________________________________

    Anna             Gerardus Thomas (10.860)
    ged.Zvl. 22-1-1722(249)    Anna Handriks (10.595)
    ovl.Zvl. 6-10-1733(630)

    Joanna       = 11.736  FranciscusCarpentier
    ged.Zvl. 4-6-1724(256)      (11.371 ?)
    ovl.Zvl. 11-11-1794(625)   Adriana Grasmeter
                     (9.264)
=====================================================
(9.624)                (9.324)
Matrhias I VAN DE SANDE  Zandvl.  Cornelia HEMBRECHTS
geb. 1695/1707       4-6-          2e huw.
ovl.Zvl. 16-10-1742(600B) 1727    ovl.Zvl. 13-6-1741(600B)
              (781)
      Adrianus Kuylen
      Joh.Van Welle (man zus br.gom = 10.567)
___________________________________________________________


    (*) Voor de tellingen van 1693 en 1709 zie
      SA Antwerpen - Reeks HN nos. 123/125.

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2