10_313

Cornelius II MERTENS         Cornelia HINNEPERTS
geb. ca. 1670 ?            geb. 1662
ovl.Zvl. 24-10-1716(577)       ovl.Zvl. 1-8-1707(564)
______________________________________________________
`    Maria       = 10.110  Mathias Mertens
    ged.Zvl. 5-11-1692(132    Maria Verstraete(11.598)
    ovl.Zvl. 23-2-1722(587)

    Magdalena           Cornelius Severeyns
    ged.Zvl. 23-11-1693(138)     (10596)
    ovl.Zvl. 17-7-1707(564)    Catharina Deckers

In de Volkstelling van nov.1693  (*) staat het gezin onder nr. 29 als
    als de ouders met hun twee kinderen.

    Petrus            Adrianus Severeyns
    ged.Zvl. 20-8-1697(155)    Maria Willems
    ovl. na 1698

n de Volkstelling van dec.1698  (*)staat het gezin onder n r. 150
    als ouders met hun drie kinderen
    

    Martinus           Martinus Person (buurman
    ged.Zvl. 20-2-1700(169)      in 1709 = 9.152) 
    ovl. na 1709         Cath. Anthonissen Geerts

    Gertrudis           Antonius Eggermont (9.18)
    ged.Zvl. 23-2-1704(187)    Maria Janssens (9.42)
    ovl.Zvl.  ? -8-1704(557)

====================================================

                   ZIE VERVOLGBLAD

(orig.4-10-1990_(10.313 - VERVOLGBLAD

Cornelius II  MERTENS   Zandvliet Cornelia 
    2e huw.      7-1-1708    GRAVEN/SCHRAVEN
ovl.Zvl. 24-19-1716(577)   (762  geb. ca. 1780 
                   ovl.Zvl. 16-11-1729(595)
      R.D.Ignatius Wandelaers (kapelaan = 11.1055)    
      Egidius Bauduin (koster = 10.75)
___________________________________________________________

    Michael            Michael Brugmans (9.61)
    ged.Zvl. 21-1-1709(207    Joanna Hasenbergh (8.32)
    ovl.Zvl. 23-1-1709(567)

In de volkstelling van juni 1709  (*) staat het gezin onder nr.162 als het hierboven genoemde echtpaar met 1 kind, d.i Martinus uit vadeers eerste huwelijk.
 
    Maria Anna          Joh. Wijnans (10.571 ?)
    ged.Zvl. 15-1-1712(216)    Ma.Anna Eggermont (9.18)
    ovl.

    Cornelius (posthumus)     Joannes Janssen
    ged.Zvl. 23-3-1717(223)    Elisabeth Smits (10.381)
    ovl.Zvl. 1-5-1717(579)

  (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.123/125).
=====================================================
                   Cornelia SCHRAVEN
                        2e huw. met
                   Georgius STOOPS
                         zie 10.78
=====================================================

              *****

(orig. 4-10-1990)
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1