10_122
Jan VAN FLOES
geb. ca. 1700
ovl.Zvl. 4-2-1751
____________________________________________________________


Niet gevonden in de Zandvlietse parochieregisters.

Uit het archief van de St.Sebastiaansgilde :
"Jan Van Floes heeft zynen eet behoorlyck gedaen in den jaeren 1718 den 15 Juniy ende den selven heeft het vendel gepaght in den jaere 1720 de 22 January. Obiyt 4 February 1751."


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1